Конкурс робіт з протидії торгівлі людьми


Представництво Міжнародної
організації з міграції (МОМ) в Україні та
Міністерство України у справах сім’ї, молоді
та спорту за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
запрошують студентів тебе взяти участь
у конкурсу робіт з протидії торгівлі людьми. Метою його є посилення
превентивного компоненту протидії торгівлі
людьми в Україні через підвищення
зацікавленості студентів вищих навчальних
закладів України у протидії торгівлі
людьми.

До конкурсу приймаються:
1. Академічне есе має бути написане та
структуроване як класична наукова
робота. Основними темами у цій категорії є
наступні:
- Як протидіяти упередженому ставленню
до потерпілих від торгівлі людьми на
рівні вашої місцевої громади;
- Як організувати ідентифікацію
потерпілих від торгівлі людьми у вашому
місті/ районі області на основі найкращого
світового досвіду;
- Україна як країна призначення для
потерпілих від торгівлі людьми: що можна
зробити на рівні законодавства та
політики;
- Як можна покращити законодавство
України з протидії торгівлі людьми на
основі кращого досвіду інших країн;
- Опишіть ситуацію із торгівлею людьми
у місті/районі/області;
- Торгівля людьми: як протидіяти
факторам, що стимулюють попит та пропозицію
на "живий товар";
- Як ідентифікувати внутрішню торгівлю
людьми та протидіяти їй (на прикладі
вашого міста/району/області);
- Якими методами вербування
користуються сучасні торгівці людьми і як їм
протидіяти.
Студенти можуть обрати іншу тему,
пов'язану із конкретним аспектом проблеми
торгівлі людьми в Україні, за умови, що
ця тема є актуальною й інноваційною, та
можуть користуватися будь-якими
науковими методами для розкриття обраної
ними теми.
2. "Вільний мікрофон" - творчі роботи про
проблему торгівлі людьми: есе,
оповідання, вірші, статті для ЗМІ тощо.
3. Мистецькі роботи - оригінальні
плакати, малюнки, брошури, web-сторінки, плани
превентивних заходів/кампаній,
сценарії тощо, що розкривають проблему
торгівлі людьми.

Учасниками конкурсу можуть бути:
- для академічного есе: студенти денної
форми навчання за спеціальностями:
"політологія", "соціологія", "соціальна
робота", "міжнародні відносини",
"юриспруденція", - починаючи з 3-го року навчання,
що є громадянами України та навчаються
в українських вищих навчальних
закладах ІІІ-IV ступенів акредитації;
- для "вільного мікрофону", мистецьких
робіт - студенти денної форми навчання,
будь-якого року навчання, будь-яких
спеціальностей, що є громадянами України і
навчаються в українських вищих
навчальних закладах ІІІ-IV ступенів
акредитації.

Роботи будуть оцінені згідно
наступних критеріїв:
1. Академічні есе:
- Чи є тема та підхід до неї, обрані
автором, актуальними та інноваційними;
- Чи є вирішення, запропоноване автором
до проблеми, оригінальним;
- Наскільки автор відповів на
запитання, зазначене у темі есе;
- Наскільки добре автор ознайомлений з
існуючими джерелами по проблемі
торгівлі людьми;
- Наскільки добре представлені різні
точки зору щодо поставленої проблеми;
- Чи есе написане логічно та
послідовно;
- Наскільки висновок есе відповідає
наданій аргументації.
2. "Вільний мікрофон", мистецькі роботи:
- Наскільки робота, представлена
автором, є оригінальною та інноваційною;
- Наскільки добре робота ілюструє
проблему торгівлі людьми;
- Наскільки робота має потенціал
вплинути на цільову аудиторію.
Плагіат у будь-якій формі (робота
повністю або її частини без посилань) буде
виключений з конкурсу негайно після
виявлення. Кожна робота буде оцінюватися
лише у своїй категорії.

3 автори робіт-переможців (по одній з
кожної категорії) візьмуть участь у
навчальному візиті до Вашингтону навесні
2008 року. 10 найкращих робіт (по 5 з
категорій "Академічне есе" та "Вільний
мікрофон") будуть опубліковані та
розповсюджені серед університетів та зацікавлених
організацій. 5 найкращих мистецьких
робіт стануть основою для превентивних
кампаній, що будуть реалізовані МОМ.

Роботи можуть бути виконані
англійською, українською або російською мовами.

Роботи (не більше 10 000 слів для
академічних есе; не більше 4 000 слів для
"вільного мікрофону"; не більше однієї
мистецької роботи), разом із стислим резюме
автора (1 сторінка) можна надсилати до 1
березня 2008 року включно на ctworkscontest@iom.kiev.ua.
Мистецькі роботи, що не можуть бути
відправлені електронною поштою, можна
надсилати звичайною поштою на адресу МОМ:
01001 Київ, вул. Михайлівська, 8, Конкурс
робіт з протидії торгівлі людьми.

Контакти: інформаційний відділ МОМ в
Україні, тел. 8 (044) 568-5015, pr@iom.kiev.ua.

Для довідки. Оголошення конкурсу було
приурочено Міжнародному дню боротьби
за відміну рабства (2 грудня),
пов'язаному з прийняттям у 1949 р. Генеральною
Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з
торгівлею людьми та з експлуатацією
проституції третіми особами. Згідно з
результатами міжнародного опитування,
проведеного у 2006 році на замовлення
Представництва МОМ в Україні, з 1991 року понад 100
000 українців потерпіли від торгівлі
людьми у різних формах - сексуальної
експлуатації, примусової праці тощо.
Водночас, із 967 потерпілих від торгівлі людьми,
яким МОМ надала допомогу у 2007 році, 53%
мали вік від 16 до 25 років.

Дякую!

/Інформація завдячуючи Дмитрові
Тарану/

Із повагою, щиро Ваш
Артем В. Коновалов
керівник Громадського
інформаційно-аналітичного Центру для молоді
+380 97 9018902, icq 495146853
polocki@mail.ru


Bookmark and Share