СВІТ: науково-практична конференція молодих вчених “Шевченківська весна"


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
Центр молодіжних ініціатив Святого Володимира

мають честь запросити Вас до участі у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Шевченківська весна", яка відбудеться 20-21 березня 2008 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Для участі у конференції необхідно до 11 лютого 2008 р. надіслати до Оргкомітету анкету учасника і тези доповіді. Матеріали надсилаються вкладеним файлом по E-mail.
Контактна інформація:
E-mail: history_ntsa@ukr.net
Адреса Оргкомітету: 01033 Україна, м. Київ, вул. Володимирська 60, кімн. 154.
Телефон: (044) 239-32-26
Тези конференції будуть опубліковані окремим збірником. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції. Матеріали не рецензуються і не повертаються.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Напрямки роботи секції “Історія”:
1. Історіографія та джерелознавство
2. Археологія
3. Давня та нова історія України
4. Новітня історія України
5. Античність та Середньовіччя
6. Нова та новітня історія країн Західної Європи та Америки
7. Історія Сходу
8. Історія слов’янських народів
9. Історія міжнародних відносин
10. Архівознавство та спеціальні історичні дисципліни
11. Біографістика
12. Етнологія та краєзнавство
13. Історія Київського університету
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг не повинен перевищувати 6-8 тис. символів (2-3 стор.).
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1.
3. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 1,5 см, праве – 1,65 см, ліве – 1,65 см.
4. Абзац – 1 см (не використовувати пробіли й Tab).
5. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом.
6. Список літератури подається в кінці статті (не більше 7 назв) в абетковому порядку. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті. Слова „посилання”, "список літератури" та ін. подібні не вказувати! Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]).
7. Тези повинні містити: прізвище та ім’я автора, місце навчання (роботи), посаду, назву доповіді.
8. Анкета учасника додається окремим файлом.
Проїзд, проживання у гуртожитку Київського університету та харчування за рахунок учасників. Для учасників конференції проводяться екскурсії історичними місцями Києва. Оргвнесок – 75 грн.

Анкета учасника
(зразок)

Прізвище______________________________________________________________
Ім’я__________________________________________________________________
По-батькові____________________________________________________________
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Посада________________________________________________________________
Курс (рік навчання)_____________________________________________________
Вчений ступінь_________________________________________________________
Вчене звання___________________________________________________________
Напрямок (секція)______________________________________________________
Тема доповіді________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашня адреса______________________________________________________________________________________________________________________________
Контактний телефон____________________________________________________
Електронна адреса______________________________________________________
Участь в органах студентського самоврядування____________________________
Потреба в гуртожитку________________________________________________


Bookmark and Share