УКРАЇНА: !!! Увага, Студенте !!!


Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту України

!!! Увага, Студенте !!!

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні
та
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку

запрошують тебе взяти участь у

КОНКУРСІ РОБІТ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Проблема торгівлі людьми залишається серйозним викликом для сучасного українського суспільства. Згідно з результатами міжнародного опитування, проведеного у 2006 році на замовлення Представництва МОМ в Україні, з 1991 року понад 100,000 українців потерпіли від торгівлі людьми у різних формах – сексуальної експлуатації, примусової праці тощо. Молодь вважається найбільш уразливою до торгівлі людьми. Це пов’язано з високим рівнем мобільності молодих людей, обмеженими можливостями працевлаштування, постійним зростанням цін та хибними уявленнями про життя за кордоном. З 967 потерпілих від торгівлі людьми, яким МОМ надала допомогу у 2007 році, 53% мали вік від 16 до 25 років.

З якою метою проводиться конкурс робіт?

Метою Конкурсу є посилення превентивного компоненту протидії торгівлі людьми в Україні через підвищення зацікавленості студентів вищих навчальних закладів України у протидії торгівлі людьми.

Які роботи приймаються до розгляду?

 Академічне есе – має бути написане та структуроване як класична наукова робота. Основними темами у цій категорії є наступні:
- Як протидіяти упередженому ставленню до потерпілих від торгівлі людьми на рівні вашої місцевої громади;
- Як організувати ідентифікацію потерпілих від торгівлі людьми у вашому місті/ районі області на основі найкращого світового досвіду;
- Україна як країна призначення для потерпілих від торгівлі людьми: що можна зробити на рівні законодавства та політики;
- Як можна покращити законодавство України з протидії торгівлі людьми на основі кращого досвіду інших країн;
- Опишіть ситуацію із торгівлею людьми у місті /районі / області X;
- Торгівля людьми: як протидіяти факторам, що стимулюють попит та пропозицію на “живий товар”;
- Як ідентифікувати внутрішню торгівлю людьми та протидіяти їй (на прикладі вашого міста/ району/ області);
- Якими методами вербування користуються сучасні торгівці людьми і як їм протидіяти.
Студенти можуть обрати іншу тему, пов’язану із конкретним аспектом проблеми торгівлі людьми в Україні, за умови, що ця тема є актуальною та інноваційною.
Студенти можуть користуватися будь-якими науковими методами для розкриття обраної ними теми.

 “Вільний мікрофон” – творчі роботи про проблему торгівлі людьми: есе, оповідання, вірші, статті для ЗМІ тощо.

 Мистецькі роботи – оригінальні плакати, малюнки, брошури, веб-сторінки, плани превентивних заходів/ кампаній, сценарії тощо, що розкривають проблему торгівлі людьми.

Хто має право на участь у конкурсі?

 Академічне есе: студенти денної форми навчання за спеціальностями: політологія, соціологія, соціальна робота, міжнародні відносини, юриспруденція, - починаючи з 3-го року навчання, що є громадянами України та навчаються в українських вищих навчальних закладах 3-го та 4-го ступенів акредитації.
 “Вільний мікрофон”, мистецькі роботи – студенти денної форми навчання, будь-якого року навчання, будь-яких спеціальностей, що є громадянами України і навчаються в українських вищих навчальних закладах 3-го та 4-го ступенів акредитації.

Що отримають переможці?

 3 автори робіт-переможців (по одній з кожної категорії) візьмуть участь у навчальному візиті до столиці Сполучених Штатів Америки навесні 2008 року.
 10 найкращих робіт (по 5 з категорій “Академічне есе” та “Вільний мікрофон”) будуть опубліковані та розповсюджені серед університетів та зацікавлених організацій. 5 найкращих мистецьких робіт стануть основою для превентивних кампаній, що будуть реалізовані МОМ.

Як взяти участь у конкурсі?

Роботи (не більше 10,000 слів для академічних есе; не більше 4,000 слів для “вільного мікрофону”; не більше однієї мистецької роботи), разом із стислим резюме автора (1 сторінка) повинні бути надіслані до 23:59 1 березня 2008 року на електронну пошту: ctworkscontest@iom.kiev.ua. Мистецькі роботи, що не можуть бути відправлені електронною поштою, просимо надсилати звичайною поштою на адресу МОМ: 01001 Київ, вул. Михайлівська, 8, Конкурс робіт з протидії торгівлі людьми.

Якою мовою можна написати роботу?

Роботи можуть бути виконані англійською, українською або російською мовами.

Хто оцінюватиме роботи?

Відбіркова комісія формуватиметься з представників МОМ, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Агентства США з міжнародного розвитку та українських громадських організацій. Кожна робота буде оцінена принаймні двома членами Відбіркової комісії; на основі цієї оцінки, Відбіркова комісія обере переможців Конкурсу.
Рішення Відбіркової комісії є остаточними і не підлягають перегляду.

За якими критеріями оцінюватимуть роботи?

Роботи будуть оцінені згідно наступних критеріїв:

 Академічні есе:
Чи є тема та підхід до неї, обрані автором, актуальними та інноваційними;
Чи є вирішення, запропоноване автором до проблеми, оригінальним;
Наскільки автор відповів на запитання, зазначене у темі есе;
Наскільки добре автор ознайомлений з існуючими джерелами по проблемі торгівлі людьми;
Наскільки добре представлені різні точки зору щодо поставленої проблеми;
Чи есе написане логічно та послідовно;
Наскільки висновок есе відповідає наданій аргументації.

 “Вільний мікрофон”, мистецькі роботи:
Наскільки робота, представлена автором, є оригінальною та інноваційною;
Наскільки добре робота ілюструє проблему торгівлі людьми;
Наскільки робота має потенціал вплинути на цільову аудиторію.

Плагіат у будь-якій формі (робота повністю або її частини без посилань) буде виключений з Конкурсу негайно після виявлення.

Кожна робота буде оцінюватися лише у своїй категорії.

Чи може робота, подана на конкурс, бути використана без згоди автора?

МОМ гарантує дотримання авторських прав на будь-яку оригінальну роботу, подану на участь у Конкурсі. Жодна робота або її частина, подані на участь у Конкурсі, не буде опублікована, розмножена, розповсюджена або використана у будь-який інший спосіб без дозволу автора.
Bookmark and Share