ХАРКІВ: конкурс молодіжних проектів


Міський конкурс молодіжних проектів

Управлінням у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради оголошено традиційний щорічний міський конкурс проектів програм громадських організацій стосовно дітей, молоді та жінок, шо є одним із видів муніципальної підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення проблем дітей, молоді та жінок і поширюється на територію м. Харкова.

Мета конкурсу: активізація молодіжного руху у місті, залучення дітей та молоді до суспільно-корисної діяльності, сприяння гендерній рівності у суспільстві, збільшення числа молодіжних і дитячих громадських організацій, які вирішують питання соціального, економічного, культурного розвитку м. Харкова, залучення громадських організацій до вирішення проблем дітей, молоді та жінок.

Для участі у Конкурсі приймаються проекти програм громадських організацій за такими напрямками діяльності:
- Формування соціально-правової культури дітей та молоді; попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя. Оздоровлення дітей та молоді.
- Формування лідерських якостей дітей та молоді, заохочення їх до активної участі в суспільних процесах. Громадянське виховання дітей, підлітків та молоді, розвиток громадської свідомості.
- Сприяння зайнятості дітей та молоді, розвитку професійних навичок. Підтримка молодіжного підприємництва.
- Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді; формування їх світогляду на засадах духовності та загальнолюдських моральних цінностей.
- Зміцнення інституту сім'ї, подолання негативної демографічної тенденції в Україні. Поліпшення становища жінок, попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми, сприяння впровадженню гендерної рівності в суспільстві.
- Інформаційне забезпечення реалізацій державної політики щодо дітей та молоді.

Реалізація проектів відбувається у березні-грудні 2008 р.

До участі у конкурсі допускаються добровільні, некомерційні, нерелігійні молодіжні, дитячі, жіночі та інші громадські організації, що виникли внаслідок вільного волевиявлення громадян, дітей, молоді та жінок, які об'єдналися для задоволення й розвитку своїх здібностей, а також захисту прав, свобод і інтересів, інші некомерційні організації усіх форм власності, які реалізують ту чи іншу вагому для міста програму в галузі молодіжної політики. До участі у конкурсі не допускаються організації, які не забезпечили належного рівня виконавчої дисципліни, кваліфікації, ефективності роботи по результатах співпраці з органами місцевого самоврядування в рамках конкурсу проектів у минулі роки. Діяльність організацій, які беруть участь у Конкурсі, повинна носити відкритий, соціально орієнтований характер і здійснюватися на постійній основі.

Кожна громадська організація може подати на Конкурс не більше одного проекту програми на рік по кожному з перелічених вище напрямків, у тому числі у складі спільних проектів програм.

Конкурсна документація складається із:
- заявки на участь у конкурсі, складеної за відповідною формою, яку можна віднайти в додатку (4 примірники);
- опис проекту програми, складеного за відповідною формою, яку також можна віднайти в додатку (4 примірники);
- копії свідоцтва про реєстрацію, або розпорядження про легалізацію шляхом повідомлення;
- копії Статуту (Положення) громадської організації;
- не менше, ніж двох рекомендацій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або авторитетних фахівців з проблем, на розв'язання яких спрямовано проект програми;
- фінансовий звіт за останній рік роботи організації.

Сума коштів, що запитується у Департаменту з гуманітарних питань, має не перевищувати 20 тис. грн.

Програмою не повинно передбачатися безпосереднього утримання робітників громадської організації, оплати приміщень громадських організацій, комунальних послуг та здійснення капітальних придбань.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 10 березня 2008 року.

Для участі у Конкурсі громадська організація подає до управління у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради (61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, кімн. 204, тел. 7157248) заявку та опис конкурсного проекту програми.

Подані до участі у конкурсі проекти програм громадських організацій передаються на розгляд експертної комісії. До складу експертної комісії входять фахівці Департаментів Харківської міської ради, депутати Харківської міської ради, представники громадськості. Комісія здійснює оцінку та аналіз актуальності проектів програм, механізму їх реалізації, прогнозованих наслідків реалізації, відповідності пріоритетним соціальним проблемам, фінансової оцінки кошторису витрат на реалізацію програм і доцільність надання фінансової підтримки. До повноважень комісії належить:
- розгляд конкурсної документації громадських організацій;
- визначення переможців Конкурсу проектів програм громадських організацій та надання Департаменту з гуманітарних питань рекомендацій щодо обсягів фінансування проектів програм громадських організацій - переможців Конкурсу;
- проведення, у разі необхідності, додаткових перевірок інформації, поданої громадськими організаціями в конкурсній документації, із залученням компетентних спеціалістів міської ради;
- ухвалення рішення про допуск до участі у Конкурсі проектів програм або про зняття учасників з Конкурсу громадських організацій.
Рішення комісії ухвалюються більшістю голосів від числа членів, які беруть участь у засіданні. Форма голосування визначається окремо. Комісія за рейтинговою системою визначає переможців по кожному з визначених напрямків. Експертна комісія при оцінці проектів програм користується наступними критеріями:
- актуальність та пріоритетність проблеми, яка вирішується програмою;
- соціальна вагомість, вимірюваність та суспільні результати реалізації ефективність та прозорість використання коштів;
- програми;
- оригінальність ідеї або іноваційні ознаки програми.
Департамент з гуманітарних питань зобов'язується взяти дольову участь в реалізації проекту програми-переможця шляхом фінансування у встановленому обсязі узгоджених статей видатків. Департамент з гуманітарних питань через управління у справах сім'ї та молоді здійснює поточний контроль за якістю та підсумкове оцінювання виконання проекту програм організацією-виконавцем. Організація, яка стала переможцем Конкурсу, зобов'язана забезпечити ефективне використання державних коштів на реалізацію проекту, оприлюднити через засоби масової інформації хід або результати виконання програми і, після реалізації, надати звіт по встановленій формі. Громадські організації, які надали невірні відомості про свою діяльність, несуть відповідальність згідно законодавства України і відшкодовують нанесені збитки. При цьому вони втрачають право на участь у Конкурсі на наступні три роки.

http://molodregions.org.ua/rus/view.php?n=newsid&id=364Bookmark and Share