УКРАЇНА-КИЇВ: «ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ІННОВАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ»


Міністерство фінансів України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Наукове товариство студентів та аспірантів
01601, м Київ,
вул. Раєвського, 36, оф. 307
E-mail: udufmt@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Наукове товариство студентів та аспірантів запрошує Вас до участі в

VIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців

«ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ІННОВАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ»


15 квітня 2008 року
м. Київ

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ

Мета конференції: узагальнення теорії і практики та визначення тенденцій і стратегій розвитку міжнародної економіки на основі фінансово-економічного та правового аналізу; розробка рекомендацій та пошук шляхів щодо інноваційної співпраці.
Секції конференції:

1. Забезпечення сталого економічного розвитку за умов глобальних кліматичних змін та парникового ефекту.
2. Фінансові системи за умов світової фінансової кризи та обвалу іпотечного ринку в США.
3. Особливості й характеристика тенденцій розвитку міжнародної торгівлі в умовах глобалізації. СОТ.
4. Транснаціоналізація суб’єктів господарювання та особливості політики підтримки «національного виробника» за умов лібералізації світогосподарських процесів.
5. Інвестиційна політика та необхідність посилення її інноваційного характеру: напрями та особливості інноваційно-інвестиційного гарантування економічної безпеки України.
6. Економізація зовнішньої політики України в контексті забезпечення конкурентоспроможності.
7. Гармонізація та адаптація норм міжнародного права в національне законодавство.
8. Соціокультурні аспекти розвитку міжнародних відносин та інтеграційних процесів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
1. обсяг доповіді до 3 стор., сторінки не нумеруються;
2. поля: верхнє - 15 мм, нижнє – 15 мм., праве – 15 мм, ліве - 20 мм; шрифт Тіmes New Roman, 14; інтервал – 1;
3. формат роботи: Місгоsoft Word - (doc);
4. текст може містити лише автоматичні, кінцеві зноски;
5. перший рядок - прізвище та ініціали автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні);
6. другий рядок - курс навчання та навчальний заклад без абревіатури чи організація, місто, країна (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);
7. наступний рядок (через подвійний абзац) – назва доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру);
8. далі - текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом у 10 мм.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

N.B. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для участі в конференції. Результати відбору будуть повідомлені.
Матеріали, що не відповідатимуть даним вимогам, публікуватися не будуть.
Оргкомітет не бере на себе зобов’язання щодо розсилки тематичних збірників авторам, які не взяли участі у конференції.
Конференція зареєстрована в 2008 році в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації.

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Для участі в конференції просимо переслати до 10 березня 2008 р. на електронну адресу Оргкомітету, поштою чи надати безпосередньо:
- Заявку на участь у конференції
- Тези доповіді
- Рецензію наукового керівника
- Електронний варіант заявки та тексту доповіді (презентації)
- Контактний телефон та e-mail
- Квитанцію про сплату організаційного внеску. Організаційний внесок за участь у конференції та видання збірника робіт конференції - 50 грн.
Кошти перераховувати:
Одержувач – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; код ЗКПО 35371662; МФО 820019 в УДК м. Києва; р/р 35223002004648, КПК 3501050, КВК 350
з поміткою «за участь у конференції»
Тези доповідей та запитання приймаються по електронній пошті udufmt@gmail.com
Планується проведення пленарного та секційних засідань, дискусій, презентація наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції.
До участі в роботі конференції запрошуються провідні науковці України та іноземних держав, керівники та фахівці підприємств, органів державної влади, недержавних установ, викладачі, аспіранти, докторанти, всі професійно зацікавлені особи.
Буде видаватися збірник тез конференції.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка
на участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців
«ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ІННОВАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ»
Для участі у роботі конференції Вам необхідно надіслати поштою чи на e-mail повідомлення з наступною інформацією:
 Прізвище та повне ім’я (українською та англійською мовами)
 Тема виступу (українською та англійською мовами)
 Країна проживання
 Назва установи, організації
 Науковий ступінь, вчене звання, посада, освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень; рік навчання для аспірантів)
 Ваші контактний телефон, адреса, факс та електронна адреса
 Назва секційного засідання конференції, в роботі якого Ви бажаєте взяти участь
 Прізвище та ім’я Вашого наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання, рецензія (для аспірантів)
 Адреса, контактний телефон, факс Вашої організації
 Чи є потреба у бронюванні житла.
Відомості про участь:
Особиста участь/Не зможу прийняти особисту участь
Кінцевий термін подання заявок – 10 березня 2008 р.

Контактні телефони та адреса оргкомітету конференції:
01601, Україна, м. Київ
вул. Раєвського,36, оф. 307

Співголова оргкомітету, проректор з науково-педагогічної роботи
Білорус Ірина Олегівна, оф. 307,
тел. (044) 529-33-49

Відповідальний секретар оргкомітету –
Корж Ірина Миколаївна, оф. 308,
тел. (044) 528-10-33
За додатковою інформацією звертатись до координаторів конференції:
Стецюк Сергій 8(097)9001459;
Регуш Любомир 8(050)4424373.

Місце проведення конференції:
01601, Україна, м. Київ,
вул. Чигоріна, 57-А, каб. 411.

Організаційний внесок
Сума реєстраційного внеску за участь у роботі конференції, а також за підготовку та видання тез доповідей у тематичному збірнику матеріалів конференції (при поданні матеріалів автором особисто або через довірену особу) складає 50.00 грн. та сплачується готівкою чи перераховується на рахунок оргкомітету.
Реквізити банківського рахунку оргкомітету:
Одержувач – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; код ЗКПО 35371662; МФО 820019 в УДК м. Києва; р/р 35223002004648, КПК 3501050, КВК 350
з поміткою «за участь у конференції»Bookmark and Share