Молодіжна ланка, влада і ОДА створюють ресурсний центр в Миколаєві


В рамках реалізації програми дій Миколаївської Обласної Державної Адміністрації „Нова Влада – нові можливості громадян”, з ініціативи Миколаївського Громадського Об’єднання „ХВИЛЯ” та Молодіжної ланки МОПО Народний Союз „Наша Україна” розпочав роботу „РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР” для громадських організацій міста та області.

Про демократичний розвиток країни та громадянську спрямованість суспільства можна робити висновки, за умови сильного третього сектору та добре проінформованих, обізнаних у своїх правах та свободах, громадсько- та політично активних громадян.
Громадяни, особливо молодь, розуміють, що для реалізації та захисту своїх інтересів необхідно об’єднуватись, тому кількість зареєстрованих неурядових організацій зростає. Проте, будемо чесні перед собою: громадський рух у Південно-Східному регіоні України вимагає докласти ще багато зусиль, перш ніж буде названий “розвинутим”.
Часто причиною розпаду та припинення роботи громадської організації є низька обізнаність її засновників та лідерів у самих механізмах ефективної діяльності та функціонування неурядової організації(менеджмент НУО, робота з волонтерами, фандрайзинг, робота із ЗМІ, представлення інтересів, інш.). Здобуття таких знань та навичок часто ініціюють різноманітні Міжнародні фонди та організації, проте стати учасником таких Проектів досить непросто, особливо новоствореним організаціям. Першою причиною є відсутність у них інформації хто, де та коли проводить такі заходи, через брак досвіду, вони часто і не знають де таку інформацію шукати. Крім того, для участі у згаданих Проектах потрібні рекомендації, які вони також не мають можливості пред’явити, оскільки лишень розпочали свою діяльність.
До того ж, однією з чи не найбільших проблем, з якими стикаються новостворені організації є також відсутність у них місця для проведення своєї статутної діяльності - комерційна орендна плата виявляється для них непосильною.
Іншою причиною, яка затримує розвиток громадського руху регіону є неналагоджений механізм взаємодії між окремими НУО.
Зважаючи на це, нагальною є потреба у консолідації, співпраці та подоланні інформаційного дефіциту в середовищі неурядових організацій, адже ми прагнемо, щоб уся неподільна Україна - від Заходу до Сходу - була квітучою державою. Саме співпраця є тим механізмом та рушійною силою, які допоможуть досягти цілей, що об’єднують різні НУО, основною метою яких є забезпечення функціонування міцної системи: Людина – Громада – Держава. Саме завдяки об’єднанню зусиль та виробленню спільної стратегії, вдасться реалізувати ідею партнерства як основоположного джерела єдності Держави.
Метою діяльності Центру є сприяння становленню міцного громадянського суспільства в регіоні.

В якості основних завдань роботи „Ресурсного Центру” ініціатори вбачають:
• проводити тренінги, семінари, круглі столи, спрямовані на розбудову третього сектору та громадянського суспільства;
• започаткувати проведення систематичних ток-шоу та диспут-студій з актуальних молодіжних питань;
• створити бібліотечний фонд малодоступної спеціалізованої літератури та методичних посібників для НУО;
• обмін інформацією щодо можливості прийняти участь у тренінгах, конференціях, самітах, виїзних школах, що оголошуються Міжнародними Фондами та організаціями;
• проводити членські збори.

Очікуваний результат:
• підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності неурядових організацій;
• подолання бар’єру амбітності та конкуренції між лідерами НУО;
• зростання кількості корпоративних Проектів;
• консолідація зусиль НУО, і як наслідок більш ефективне втілення Проектів соціально-суспільного значення;
• зростання кількості учасників від м.Миколаєва та Миколаївської області на Всеукраїнських та Міжнародних форумах, конференціях, семінарах, тощо;
• подолання інформаційного дефіциту НУО у спеціальних знаннях та набуття нових спеціальних навичок.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРЕС-КЛУБ
Пр. Миру, 13а, 54034 Миколаїв.
тел/факс: (0512) 21-71-57;
e-mail: office@sptv.mk.ua
http://mykolaiv.cure.org.ua
Копилець Надія, 8-066-217-28-48
Прохира Вероніка, 8-066-322-93-92

Bookmark and Share