Чи буде створена програма національно-патріотичного виховання молоді, або ще раз про Форум молоді м.Києва


Гостра потреба створення саме такої програми на державному рівні існує ще з 1991 року. І з кожним згаяним роком Українська Держава втрачає висококласних фахівців в усіх галузях господарства, науки, освіти, спорту, культури. Нова влада не поспішає робити крок на зустріч декільком молодіжним громадським організаціям, які вже багато років тягнуть на власних плечах відповідальність за майбутнє української молоді. Відомо, що всі старі схеми „розподілу” коштів, передбачених на проекти молодіжних організацій, діють і дотепер, а реально працюючи організації не отримують від держави суттєвої допомоги у виконанні насправді роботи державних чиновників.

Що ж виходить? Кількасот ентузіастів роблять державну роботу, а у відповідь від держави не чують навіть „дякую”. Чи невже наші можновладці недооцінили ролі молоді у „Помаранчевій революції” та у перемозі демократичних сил загалом? Невже не зробили простого висновку – якщо не звертати уваги на молодь, то молодь зверне увагу на владу. А якщо держава не дбає про патріотизм своїх кадрів – починається корупція, зрада національних інтересів. За прикладами ходити далеко не треба – ми досі „розгрібаємо” стайні колишніх комсомольців, антиукраїнських за суттю, але побувавши „при кермі” в Україні.

На днях у Києві столична молодь спробувала порушити проблеми, що найбільш актуальні для неї зараз. 17 червня у ПК КПІ за підтримки КМДА відбувся Форум молоді м. Києва. Проте, молоді активісти не дочекались запрошених Омельченка, Павленка, Томенка. Однак, їх помічників та заступників набігло чимало. Делегатами Форуму стали 536 представників громадських організацій, творчих спілок, профспілкових студентських організацій, активної молоді. Загалом на Форумі працювало 9 секцій з різних напрямів, один з яких – національно-патріотичне виховання. Саме секцію національно-патріотичного виховання і очолили представники Молодіжного Націоналістичного Конгресу та Спілки української молоді в Україні. Протягом кількох годин секція плідно попрацювала – були окреслені кілька десятків проблем національно-патріотичного виховання молоді, розкрита комплексність процесу національного виховання та розроблені конкретні пропозиції до державної влади зі створення та затвердження відповідної програми. Ці пропозиції були узагальнені у Резолюцію секції національно-патріотичного виховання, яка була оголошена на пленарному засідання Форуму. Також там презентувались напрацювання інших секцій.

Після того мала бути прийнята загальна резолюція Форуму, яка була підготовлена в процесі роботи Форуму, проте, цьому стали на заваді державні чиновники. Начальник Головного управління у справах сім’ї та молоді КМДА Олександр Кулик заявив, що це резолюція – нелегітимна через відсутність кворуму у залі (хоча ніхто не підраховував учасників Форуму після перерви), відповідно вона носить лише декларативний характер. Скандал, що почав розігруватись у залі вгамував... державний гімн.

Таким чином „коту під хвіст” пішла робота п’ятисот учасників Форуму лише через примху однієї людини, „відповідальної” за всю молодь у Києві. Однак, в роботі Форуму були і позитивні моменти – по-перше багато учасників вважають загальну резолюцію прийнятою, тому направили її до міністра Павленка та інших можновладців. По-друге, пан Кулик запросив до співпраці всі патріотичні молодіжні організації міста для створення програми національно-патріотичного виховання молоді м. Києва на майбутні роки. Сподіваємось реальна робота пана Кулика примусить забути ляпас, що отримали молодіжні лідери та активісти столичної молоді, в намаганні створити прецедент співпраці громадянського суспільства із новою владою.

Олександр Осичко, Інформцентр МНК
http://www.ukrnationalism.org


Подаємо резолюцію секції національно-патріотичного виховання та загальну резолюцію Форуму молоді м. Києва.

1.
ЗАКЛЮЧНА РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ МОЛОДІ МІСТА КИЄВА
м. Київ, 17 червня 2005р.

Ми, молодь міста Києва, активні учасники молодіжного руху:

 Усвідомлюючи, що Форум є важливою подією у громадському житті Києва,
 Беручи до уваги особливе місце молоді у структурі українського суспільства, а також специфіку її розвитку і становлення,
 Усвідомлюючи, що соціальні перетворення, які відбулися наприкінці 2004 року в Києві докорінно змінили ставлення молоді до власної ролі в житті суспільства і місцевої громади,
 Розглянувши принципи реалізації молодіжної політики у м. Києві,
 Обговоривши актуальні проблеми столичної молоді,
 Будучи переконаними, що європейська інтеграція є найважливішим зовнішньополітичним орієнтиром України, який сприяє підвищенню рівня життя в нашій державі,
 Розуміючи надзвичайну важливість всебічного партнерства між молодими громадянами і органами державної влади та місцевого самоврядування,
 Підтримуючи загальні принципи і засади, проголошені Переглянутою Європейською Хартією про участь молоді у процесах прийняття рішень на муніципальному та регіональному рівні,
 Заохочуючи подальший розвиток молодіжного руху на рівні місцевих громад,
 Визнаючи, що молодіжні, студентські та дитячі громадські організації не можуть задовольнятися тими принципами формування державної молодіжної політики, які були закладені на початку 90-х років,
 Спираючись на європейський досвід залучення молоді до обговорення важливих для неї питань органами державної влади та місцевого самоврядування

Вирішили наступне:

 Визначити пріоритетними для молоді наступні питання: стажування і працевлаштування молодих людей та скорочення безробіття серед них, підтримка молоді у сфері підприємництва, якісна освіта та професійна підготовка, залучення молоді до спорту та здорового способу життя, житлове забезпечення молоді, соціально-правовий захист дітей, молоді та сімей, підвищення національної свідомості, духовності та культури серед молоді, розширення міжнародних контактів, забезпечення постійного інформування молоді щодо стану реалізації молодіжної політики в місті;
 Визначити виховну роботу з дітьми та молоддю такою, що ефективно вирішує зазначені вище проблеми;
 Ширше залучати громадські молодіжні об’єднання до розроблення та реалізації державної молодіжної політики;
 Підкреслити важливість створення міського центру молоді;
 Рекомендувати розробити та затвердити на державному рівні окрему комплексну програму з національно-патріотичного виховання із обов’язковим залученням до її створення та виконання державних структур освітнього, культурного, соціального та правового спрямування, а також громадські організації, що мають значний досвід виховної діяльності з молоддю та дітьми;
 Активізувати пошук шляхів оптимізації організаційної основи участі молоді в процесі прийняття ними рішень та обговорення проблем, що їх стосуються;
 Висловити необхідність встановлення найкращої організаційно-правової форми для координації молодіжного руху в м. Києві і донесення позиції молоді до представників органів державної влади та місцевого самоврядування;
 Забезпечити підтримку з боку органів представницької та виконавчої влади програм та проектів молодіжних, студентських та дитячих громадських організацій, що сприяють соціальному становленню і розвиткові молоді та реалізації її суспільно-корисних ініціатив;
 Провести наступне загальне зібрання Форуму молоді м. Києва у вересні 2005 року;
 Згідно з положеннями Переглянутої Європейської Хартії про участь молоді у процесах прийняття рішень на муніципальному та регіональному рівні, що передбачають «існування постійного представника або структури такої, як молодіжна рада, молодіжний парламент або молодіжний форум» забезпечити подальше функціонування Форуму молоді міста Києва як постійно діючого громадського органу, що стане механізмом вирішення вищезазначених проблемних питань, представлятиме інтереси молоді столиці на всіх рівнях та матиме на меті консолідацію та гармонізацію молодіжного громадського руху столиці, запровадження в місті Києві визнаного в Європі демократичного принципу співробітництва держави і громадськості щодо вироблення, імплементації та постійного моніторингу процесу реалізації молодіжної політики.

Ми, учасники Форуму молоді міста Києва, впевнені, що молодь Києва докладе всіх зусиль задля вдосконалення соціально-економічного, духовного та політичного становища України та сприятиме процесам інтеграції України до міжнародних структур на засадах демократії, верховенства права та громадянського суспільства.

2.
Резолюція Форуму молоді міста Києва стосовно національно-патріотичного виховання
м.Київ, 17 червня 2005 р.

Учасники форуму молоді міста Києва:
- Беручи до уваги першочергове значення національно-патріотичного виховання у розвитку українського суспільства;
- Зважаючи на відсутність на рівні держави та м. Києва програми з національно-патріотичного виховання молоді і, як наслідок, відповідно і відсутність цілеспрямованої виховної роботи з молоддю;

Звертаються до усіх гілок та органів державної влади із наступним:
- Визначити пріоритетною діяльність виховного змісту, як таку що ефективно запобігає виникненню та поширенню соціально-негативних явищ в молодіжному середовищі.
- Розробити та затвердити на державному рівні окрему комплексну програму з національно-патріотичного виховання із обов’язковим залученням до її виконання державних структур освітнього, культурного, соціального та правового спрямування. У разі зволікання із затвердженням комплексної програми з національно-патріотичного виховання на всеукраїнському рівні, користуючись Законом України „Про столицю України - місто-герой Київ” розробити та затвердити на сесії Київради комплексну міську програму з національно-патріотичного виховання молоді в м.Києві. Зважаючи на значний досвід низки громадських та молодіжних громадських організацій в питаннях національно-патріотичного виховання обов’язково залучити всі зацікавлені громадські організації до створення та виконання цієї програми.
- Визнати невід’ємною складовою виховання вивчення правдивої історії та плекання пошани до минулих поколінь, що творили і зберігали українську культуру і духовність, а також боролись за національне визволення України. Тому закликаємо Верховну Раду і Президента України відповідними нормативними актами визнати Українську Повстанську Армію національно-визвольним рухом за незалежність України підчас другої світової війни.
- Закликаємо державні органи і громадськість забезпечувати всебічний розвиток і повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, особливо в освіті та інформаційному просторі, щоб молодь мала змогу через українську мову повноцінно сприймати національну духовну спадщину і творити сучасну українську культуру. Для цього, зокрема, сприяти розробці, перекладу з інших мов, виданню та цільовому розповсюдженню в закладах освіти навчальної, науково-технічної та іншої спеціальної літератури, створенню термінологічних словників з різних галузей знань та комп’ютерних програм українською мовою.

Вважаємо за необхідне:
- Підтримати українців, що мешкають за кордоном України, зокрема на етнічних українських землях.

- Створити систему національно-патріотичного виховання у Збройних Силах України та державну ситему військово-патріотичної освіти при закладах освіти.

- Підтримати розвиток української культури та освіти у всіх сферах її функціонування.

- Оновити кадровий склад державного апарату шляхом залучення молодих патріотичних фахівців.

- Активно співпрацювати із традиційними українськими християнськими церквами (УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ) при здійсненні виховного процесу.

- Підтримати ініціативу створення Київського міського та районних у місті Києві Центрів національно-патріотичного виховання та естетичного розвитку молоді передбачивши їх фінансування у міському бюджеті на 2006 рік.
Звертаємось до центрального та місцевих органів виконавчої влади, через які здійснюється фінансування молодіжних і дитячих програм з державного і місцевого бюджетів, виділяти щонайменше 40% від загального обсягу коштів на проведення освітньо-виховних програм.

Bookmark and Share