продовження Всеукраїнського конкурсу письмових робіт з історії Державного Прапора України


Форум молодих лідерів України оголошує про продовження Всеукраїнського конкурсу письмових робіт з історії Державного Прапора України.


Мета: дослідження історичних витоків, ґенези трансформації та утвердження Державного Прапору України.


Тема конкурсу: «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ: ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ».

До участі у конкурсі запрошуються студенти IV-V курсів та аспіранти й здобувачі історичних факультетів вищих навчальних закладів України й відповідних інститутів Національної академії наук України, які навчаються за спеціальностями: «Історія України», «Етнологія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Історіософія», «Документознавство, архівознавство».


Кінцевий термін подання робіт – 1 червня 2008 року.


Переможців конкурсу буде окремо повідомлено листом або електронною поштою Форумом молодих лідерів України до 1 липня 2008 р.


За результатами конкурсу передбачено три премії 3000 грн., 1500 грн. та 1000 грн. відповідно.


Вимоги до оформлення робіт: мова – українська; шрифт Times New Roman, розмір 14; обсяг від 5 до 12 сторінок формату А4; формат – будь-який текстовий редактор.


Роботи подаються у друкованому вигляді (8 копій) з додаванням електронного носія.


Перевага віддаватиметься роботам, які написані на основі архівних документів та оформлені відповідно до чинних вимог Вищої атестаційної комісії України.


Разом з роботою потрібно обов’язково подати:


а. відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; номер групи, курс;

б. рекомендацію мінімум одного авторитетного науковця, бажано з науковим ступенем;

в. список власних публікацій, досягнень та професійних проектів (за наявності);

г. домашня адреса та контактний телефон;

д. робоча адреса: повна назва та поштова адреса вищого навчального закладу, факультету, кафедри, до якої закріплений студент чи аспірант. Назва академічної установи, відділу, до якого прикріплений здобувач; телефон адміністрації факультету або інституту.


Контактна інформація:

Поштова адреса: вул. Межигірська, 3/7 Б, оф. 2, м. Київ, 04071, е-пошта: info@fmlu.ua

Більш детальну інформацію про конкурс можна дізнатися за телефоном: (044) 230-97-60 (61).

Контактна особа – Тетяна Цьомик, координатор Всеукраїнської патріотичної ініціативи Форуму молодих лідерів «Жовто-блакитний – національна гордість Україні».


З повагою,
Команда ФМЛУ
Bookmark and Share