Захід-Схід-транзит: моделі неформальної освіти для молоді


11-18 вересня у рамках проекту “Захід-Схід-транзит: моделі неформальної освіти для молоді” на Луганщині пройде цикл семінарів з міжнародного молодіжного співробітництва та суспільної активізації молоді. Проект передбачає проведення циклу тренінгів з неформальної освіти для волонтерів та лідерів громадських організацій, працівників організацій та інституцій, які працюють з молоддю, у Луганській області.

У рамках проекту польсько-українська команда тренерів розробляє та впроваджує цільову програму навчань по налагодженню міжнародного партнерства, управлінню міжнародними молодіжними проектами та суспільної активізації молоді.

Проект реалізовується спільно з Центром молодіжної співпраці з Гдині та благодійним фондом "Підліток" з Луганська та підтримується Програмою "Схід-Схід: партнерство без кордонів" Міжнародного фонду "Відродження".

ГО "Європейський діалог"
Ярина Боренько, www.civicua.org
а/с 2833, м. Львів, 79019, Україна
Телефон: (032) 297 18 57
Факс: (032) 297 17 94
Електронна пошта: dialog@dialog.lviv.ua

P.S. Громадська організація "Європейський діалог"

Історія
Ідея створення організації виникла в 1997 році. Вона ґрунтувалася на необхідності підтримки ініціатив, які направлені на зближення людей, суспільств і держав Європи, зміцнення толерантності і кращого розуміння процесів європейської інтеграції, встановленню партнерських відносин між молодіжними організаціями як всередині України, так і за її межами.

Громадська організація "Європейський діалог" була створена на початку 1998 року та офіційно зареєстрована 12 травня 1998 року.

Місія
Підтримка ініціатив, які направлені на зближення людей, суспільств і держав Європи, зміцнення толерантності і кращого розуміння процесів європейської інтеграції, пошук місця України в нових реаліях об`єднаної Європи.

Завдання

розробка та координація нових координаційних програм для вищої та середньої школи, тренінгів та ін.;
проведення семінарів, конференцій, зустрічей з метою впровадження та популяризації нових освітніх технологій і навчальних програм;
сприяння шляхом матеріального заохочення створення навчальних посібників, підручників, методичних рекомендацій, програм, текстів і т.д.;
організаційна та фінансова підтримка науково-дослідницьких, культурно-просвітницьких, а також патронажних проектів та програм, спрямованих на забезпечення духовних та матеріальних потреб населення, на розвиток науки та культури;
ініціювання, організаційна та фінансова підтримка прогностичних (пристосовано до регіону та держави), культурологічних, політологічних, менеджерських, маркетингових та правових досліджень та розробок;
сприяння підготовці та перепідготовці кадрів у галузі менеджменту, маркетингу, освіти, соціології, права та інших спеціальностей, в яких має потребу суспільство;
сприяння міжнародному співробітництву в галузях науки, культури, міжнародного співробітництва, торгівлі, туризму, всебічному розвитку зв`язків із співвітчизниками за кордоном, підтримка руху споріднених міст, навчальних закладів;
сприяння відродженню та розвитку культурно-духовної інфраструктури міста, регіону, кращих культурних традицій Львова, підтримка всіх видів професійної та аматорської творчості;
сприяння оздоровленню екологічної ситуації в місті;
сприяння реставрації та збереженню пам`ятників історії, культури та архітектури

Членcтво
"Європейський діалог" є громадською організацією, вищим керівним органом якої є Загальні Збори, що скликаються не рідше одного разу на рік. В період між загальними зборами правління здійснюється Радою "Європейського діалогу", яку очолює президент. Для постійного керівництва Рада затверджує Виконавчу дирекцію. "Європейський діалог" має свої представництва в усіх 7 областях Західної України і широке коло партнерів по всій Україні. Організація має структурні підрозділи по напрямках діяльності.

Bookmark and Share