ЛЬВІВ: навчальний семiнар для громадських органiзацiй


Доброго дня шановнi колеги!

Надсилаємо Вам iнформацiю про навчальний семiнар для громадських органiзацiй, що працюють у сферi розвитку громадянського суспільства, культури, молодi, сiмї, фiзичної культури i спорту, щодо участi у конкурсi соцiально-культурних проектiв.

Пiд час семiнару планується обговорити:
- процедуру заповнення аплiкацiйних форм, формування бюджету проекту та подання пакету документiв для участi у конкурсi;
- критерiї оцiнювання проектiв та пiдписання договору про реалiзацiю проекту мiж Львiвською мiською радою i громадськими органiзацiями переможцями конкурсу.
- процедуру фiнансування проектiв, органiзацiй, якi переможуть у конкурсi;
- висвiтлення iнформацiї про проект в ходi його реалiзацiї;
- вимоги до фiнансової та iншої звiтностi органiзацiй переможцiв пiсля реалiзацiї останнiми проектiв.

Органiзатори семiнару:
- управлiння «Секретарiат ради»;
- управлiння культури i туризму;
- управління сiм"ї молодi i спорту.

Семiнар вiдбудеться 14 березня о 16.15 у приміщенні "Світлиця" вул.Дорошенка,14

З питань пов’язаних з органiзацiєю семiнару звертайтеся до вiддiлу громадського партнерства управлiння «Секретарiат ради», тел. 297-57-63, e-mail: civicpartner@city-adm.lviv.ua

Bookmark and Share