Молодіжне право. Нестандартний підхід до захисту прав молоді на Полтавщині


У Полтаві вже більше року (з лютого 2004 року) реалізується унікальна програма „Молодіжне право”. Унікальність цієї програми полягає, насамперед, в тому, що впроваджує її не одна організація, а кілька. Кожна з них працює над своєю часткою роботи, а загальна мета програми – підвищення правової освіти молоді, а також широке інформування громадськості на предмет прав молоді, їх дотримання та можливостей захисту. Така масштабна програма у галузі прав людини впроваджується в регіоні вперше.

Моніторинг прав молоді
Співробітники Програми провели моніторинг прав молоді, результати якого виявилися тривожними: згідно з даними соціологічного дослідження права понад 75 відсотків молоді регулярно порушуються! На питання, чи порушуються права молоді взагалі, також отримано ствердну відповідь: “так” відповіли 33,09 відсотка респондентів, “порушуються, але не завжди” сказали 43,38 відсотка. Сумніваються 2,57 відсотка опитаних. “Це інколи трапляється” вважають 19,85 відсотка, а негативно відповіли 1,11 відсотка респондентів. Студенти також відповідали на питання щодо своєї обізнаності зі своїми правами, середній показник якої за десятибальною шкалою (1 – мінімум, 10 – максимум) склав 6,07 бала, причому найбільший рейтинг мають комерційні вузи (де студенти переконані у своїй обізнаності більше), найменший – державні. Дослідження виявило певні закономірності в соціально-демографічних показниках опитаних і в рівні їхньої обізнаності зі своїми правами.

Також респондентам було задане питання “Чи маєте Ви доступ до інформації про свої права у Вашому навчальному закладі?” Дослідження виявило незацікавленість студентської молоді в пошуку інформації про свої права: “так, маю” відповіло 37,02 відсотка опитаних, “ні” – 17,65 відсотка, а “ніколи про це не думав” – майже половина, або 45,33 відсотка опитаних.

Відповідно, на основі усіх вищенаведених даних було зроблено висновок, що а) права молоді порушуються; б) обізнаність зі своїми правами у молоді порівняно невисока; в) ситуація ускладнюється тим, що значна частина молоді не прагне здобувати інформацію про свої права.

Відповіді на питання “Чи вважаєте Ви за необхідне створення консультаційної служби, яка надаватиме юридичну допомогу молоді?” були такі. “Так, це дуже потрібно” відповіли 51,24 відсотка опитаних, “Це може допомогти” сказали 31,80 відсотка (разом – 83,04 відсотка), “Не знаю” – 9,89 відсотка, “Не думаю, що це допоможе” – 4,95 відсотка, “Це непотрібно” – 2,12 відсотка.

Серед найголовніших проявів порушень прав молоді респонденти називали хабарництво у вузах, недоступність освіти, відсутність житла для молоді, фізичне і психологічне насильство, важкість працевлаштування тощо. Опитування дозволило виявити специфічні, суто “вузівські” проблеми студентів. А серед найголовніших причин порушень молодь називає відсутність інформації про свої права, соціальну незахищеність молоді, відсутність робочих місць для молоді, неправильна державна політика щодо молоді.

Звітне дослідження підтвердило гіпотези його розробників щодо 1) високого рівня порушень прав молоді; 2) невисокого рівня інформованості молоді щодо власних прав; 3) значній ролі громадськості в питаннях дотримання та захисту прав молоді; 4) потребі створення консультативного центру з питань прав молоді. Вирішувати наявні проблеми доцільно за допомогою відкриття Центру “Молодіжне право”, метою якого було б підвищення правової освіти молоді, а також широке інформування громадськості на предмет прав молоді, їх дотримання та можливостей захисту.

Програма дій партнерів у галузі молодіжних прав

Саме на базі цих результатів і було вирішено впровадити комплексну програму з інформування, відстоювання, захисту прав молоді. Програма визначила дві основні мети своєї діяльності: захист прав молоді і інформування про права молоді.

Уже на початку реалізації Програми були отримані листи підтримки з профільних установ та організацій, що дозволило ефективно розподілити роботу між ними і отримати необхідні для виконання заходів Програми ресурси. Фінансову й організаційну підтримку надає обласна спілка молодіжних та дитячих громадських організацій Молодіжний парламент Полтавщини (дорадчий орган з молодіжних питань Полтавської облради), співпрацю з навчальними закладами та органами студентських самоврядувань налагоджує обласна студентська рада.

Спеціалістів і фахову підтримку для надання консультацій забезпечили обласне управління юстиції, Київський та Октябрський районні суди, суд Полтавського району, обласна прокуратура, а також Полтавський інститут економіки і права. Також підтримують програму “Молодіжне право” відділ у справах сім’ї та реалізації молодіжної політики Полтавського міськвиконкому, управління преси та інформації, освіти та науки, розвитку споживчого ринку побутової сфери та підприємництва Полтавської облдержадміністрації, громадські організації Полтавщини, України, Росії, інших країн Європи. У цьому полягає ще один унікальний момент програми „Молодіжне право”. Протягом діяльності в рамках програми ініціативна група з її реалізації обіцяє створити відповідну мережу організацій та приватних осіб з тим, щоб обмінюватися важливою інформацією, досвідом та напрацюваннями у сфері дотримання прав людини, зокрема, молоді.

Мета 1 – захист прав молоді

Для того, щоб змінити негативну ситуацію, що існувала на той момент, було створено однойменний Центр, де надаються безплатні консультації (над цим працюють як фахівці органів юстиції, судів, органів прокуратури, так і спеціально підготовлені помічники з числа студентів). Працівники Програми з цих установ готували лекції для молоді, працювали зі студентами, а останні – надавали консультації для молоді, в тому числі і за допомогою електронної пошти та телефону довіри. З метою дальшого навчання консультантів Центру для них було організоване стажування в Апеляційному суді: вони брали участь у судових розглядах, набували навичок роботи в цих інстанціях, здобували корисний для себе практичний досвід.

З чого почалося “Молодіжне право”

Конкурс малюнків (шляхом рекламних роликів на радіо та оголошень у газетах) серед школярів та студентів допоміг розробити поліграфічну продукцію Програми. Перемогу в цьому конкурсі здобула студентка Полтавського педагогічного університету Надія Лелюх, її малюнки використовувалися для створення 800 календариків, 200 плакатів, та 2000 флаєрів, які були розповсюджені у вищих навчальних закладах, бібліотеках, державних установах тощо. У них містилася інформація про Програму та інформація про права молоді. Було розроблено лозунг (слоган) Програми: “Молодь має знати свої права! Щоб дізнатися, як їх захищати, звертайся до нас!”

Так само було розроблено логотип Програми – оранжеві літери “М” та “П” (перші в словах назви), що переплітаються, утворюючи полум’я (яке символізує непереборність прагнень і водночас чистоту помислів). Літери розташовані на фоні символічної полоси синього кольору, яка своєю фактурою нагадує слід фарби на стіні (що символізує творчий пошук) і спрямована праворуч (упевненість у правильності своїх дій) та вгору (прагнення досконалості). Увесь логотип витриманий у кольорах українського прапору (блакитний/синій та жовтий/оранжевий) і є модифікованим зображенням тризубу – гербу України.

Автори Програми прагнуть проводити свої заходи максимально відкрито, із залученням якомога більшої кількості молоді. І через це відбір працівників Програми також відбувався за допомогою відкритого конкурсу, інформація про який також була розповсюджена за допомогою радіо, газет та Інтернету. За допомогою анкет та співбесіди було відібрано 20 студентів для роботи в Центрі “Молодіжне право”, здебільшого, юристів та соціальних працівників. Для них було проведене навчання, окрім того, вони працювали з кваліфікованими юристами, надаючи консультації для молоді.

17 листопада 2004 року відбулася прес-конференція Програми “Молодіжне право”, на якій було презентовано план діяльності Програми аж до травня 2005 року. Участь у ній взяли близько 35 партнерів Програми та засобів масової інформації.

Мета 2. Інформування про права молоді

З тим, щоб діяльність у рамках Програми була спрямована не лише на захист прав молоді, але й на докорінну зміну суспільної думки, працівники “Молодіжного права” започаткували серію просвітницьких заходів. Започаткувавши випуск інформаційних листків Програми, було досягнуто можливості інформувати про діяльність у рамках Програми партнерів, державні установи, засоби масової інформації, громадські організації, фонди.

На сьогодні вийшло 7 номерів інформлистка, в яких містяться всі новини Програми, включаючи вкладку в бюлетені Молодіжного парламенту Полтавщини “Молода Громада”.
А на найбільшому ФМ-радіо області “Ваша хвиля” ПОДТРК “Лтава” (зона впевненого прийому – 800 тисяч осіб) кожного другого та четвертого понеділка місяця о 15:15 виходить радіопередача “Молодіжне право” з гостями студії на теми, визначені соцдослідженням. Гості програми консультують молодих слухачів щодо їхніх прав та можливостей їх захисту в різних сферах життя: підприємництва (як відкрити власну справу), взаємовідносин з правоохоронними органами (що робити, коли вас затримала міліція), житлової сфери (як отримати кредит на житло), шлюбного життя (як укласти шлюбний контракт) тощо. На сьогодні вже вийшло 8 програм. За матеріалами цих програм створено статті для друкованих ЗМІ в жанрі інтерв’ю зі спеціалістами, що брали участь у програмах.

І з кількома місцевими ЗМІ вже домовлено про запровадження правознавчої рубрики для молоді. Ці ж матеріали міститимуться на веб-сайті Програми, що зараз створюється, а крім того на ньому кожен зможе отримати безкоштовну консультацію, довідатися про діяльність у рамках Програми.

Проекти в рамках Програми “Молодіжне право”

Діяльність в рамках Програми не обмежується лише означеними сферами: до різних подій проводяться різноманітні проекти.
Під час виборчого процесу працівники Програми у співпраці з Комітетом виборців України здійснювали спостереження за виборами на всіх трьох турах, готували спостерігачів, виступали з лекціями для тієї молоді, яка вперше брала участь у виборах, на запрошення громадських організацій. Без уваги не лишилися і діти: було проведено виступи у школах щодо Конвенції з прав дитини та викладених у ній прав. Готується проект щодо впровадження в шкільний курс занять із прав дитини та Конвенції з прав дитини. Також буде впроваджено проект зі створення першої юридичної клініки на Полтавщині, створення центру сприяння абітурієнтам тощо.

Потреба продовжувати працювати в цьому напрямі очевидна, тому Програму “Молодіжне право” внесено в державну програму “Студентство Полтавщини”, яка чекає свого затвердження депутатами обласної ради. Це потрібно для того, щоб молодь не лишилася без правової допомоги. А те, що вона її таки потребує, випливає із кількості звернень до працівників Програми та численних запрошень до співпраці як з боку громадських організацій, державних установ, так і з боку вищих навчальних закладів.

Євген Бриж,
програма "Молодіжне право"

Bookmark and Share