УКРАЇНА-СУМИ: „Студентське самоврядування у XXI ст.: проблеми і перспективи розвитку"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОРАТ СУМДУ
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУМСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСВО СУМЩИНИ
Повідомляємо Вам про проведення ІV Всеукраїнської конференції за темою:
„Студентське самоврядування у XXI ст.: проблеми і
перспективи розвитку"
Конференція відбудеться 18-20 квітня 2008 р. на базі Сумського державного університету, при підтримці СОМГО “Студентське братсво сумщини”.

Тематика написання тез конференції:
1. Студентські ЗМІ.
2. Фандрайзинг.
3. Гуртожитки і проблеми.
4. діалог з адміністрацією

Секційна тематика

За результатами роботи конференції планується:
• випуск збірника тез учасників;
• розробка пропозицій органам державної влади, адміністраціям університетів, органам
студентського самоврядування;

Вимоги для участі у конференції:
1. Для участі в конференції необхідно надіслати тези за однією із запропонованих
тем до 4-6 квітня 2008 на адресу електронної пошти: studrektorat_2008@ukr.net
2. Тези повинні бути оформленні на папері формату А5, розмір шрифту 10, Times
New Roman Cyr, MS Word, інтервал 1. Поля: зверху, знизу, зліва, справа -15 мм. Сторінки не нумерувати. Обсяг тез - не менше 1 повної сторінки. Назва ВНЗ
друкується зверху праворуч. Нижче великими літерами друкуються ініціали та
прізвище автора. Назва тез - по центру великими літерами.

Оргкомітет забезпечує учасників проживанням та харчуванням.

З повагою, оргкомітет.
Координати
Товстуха Анна 80662804943;
Саєнко Євгенія 80967918175, 8(0542)780-372
Бунковська Зоряна 80936672660
stas_y@ukr.net

АНКЕТА УЧАСНИКА:
Bookmark and Share