ХАРКІВ-УКРАЇНА: "Державна молодіжна політика: регіональний аспект"


Харківська обласна державна адміністрація
Управління у справах сім'ї та молоді
Харківський обласний центр молоді

Національна академія державного управління при Президентові України
Харківський регіональний інститут державного управління

проводять 23-24 квітня 2008 року Міжнародну науково-практичну конференцію "Державна молодіжна політика: регіональний аспект".

Мета конференції:
- Обговорення сучасного стану державної молодіжної політики та шляхів підвищення її ефективності.
- Обмін досвідом між вченими, представниками органів влади і громадських організацій України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви та інших держав.
- Укріплення співробітництва між органами влади, недержавними організаціями та науковою громадськістю.
У ході конференції планується обговорення наступних питань:
1. Стан та перспективи державної молодіжної політики на сучасному етапі.
2. Особливості регіональної молодіжної політики.
3. Інноваційні підходи до вирішення актуальних проблем молоді.
4. Механізми взаємодії органів влади та молодіжних громадських організацій.
В рамках конференції відбудуться круглі столи «Діяльність Центрів молоді: проблеми і перспективи» та «Формування законодавчої та нормативно-правової бази сучасної державної молодіжної політики».

Робочі мови конференції: українська, російська.
Заявки на участь у конференції приймаються оргкомітетом до 16.04.08 р. В заявці повинні бути вказані ПІБ, місце роботи і посада, (місце навчання і спеціальність), наукова ступінь, вчене звання, тема доповіді, контактні адреса, телефон, E-mail.

Тривалість доповідей до 10 хв.

За підсумками конференції буде видано збірку матеріалів. Тези доповідей подаються до 23.04.08 р. Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези (до 4 сторінок) мають бути на українській (для іноземних учасників - на російській) мові. Текст у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч - 1,5 см, ліворуч – 2,5 см, абзацний відступ - 1,25 см. На першій сторінці в правому верхньому куті вказується інформація про автора: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи або громадської організації, посада (для іноземних учасників - держава). Назву друкується по центру друкованими літерами (шрифт жирний). У тексті обов'язкові посилання на цитовані джерела (послідовність - у порядку згадування). Малюнки, діаграми й таблиці додаються в окремих файлах.
Заявки на конференцію та тези доповідей необхідно надсилати на адресу: mpho@i.ua, (копія на mct2006@mail.ru) з позначкою «Конференція» у полі ТЕМА ЛИСТА.
Запрошення учасників відбуватиметься на основі конкурсного відбору. Всім учасникам буде вислане підтвердження участі та програма конференції.
Витрати на проживання і харчування учасників здійснюються за рахунок організаторів конференції. Оплата проїзду - за рахунок сторони, що відряджає.

Контакти оргкомітету:
Харківський обласний центр молоді: м. Харків, пл. Свободи, 5 „Держпром”, 6 під'їзд, 9 ет. тел. +38 057-717-65-85 (директор Раковська Неля Федорівна).
Кафедра соціальної і гуманітарної політики Хар РІ НАДУ при Президентові України: м. Харків, 61050 пр. Московський, 75. тел. +38 057-732-09-51 дод. 27 (завідувач кафедри Бульба Володимир Григорович).
Відповідальна особа оргкомітету: +38 067-717-82-27 (Кулініч Олег Васильович).

Bookmark and Share