УКРАЇНА-ХАРКІВ: науково-практична конференція


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Харківська міська рада
Департамент охорони здоров’я та соціальних питань
Управління праці та соціального захисту населення
Національна академія державного управління при Президентові України
Харківський регіональний інститут державного управління
ГО «Центр стратегічних досліджень та інноватики»
ГО «Інститут соціальної політики регіону»

Міжнародна науково-практична конференція

"ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ"

Організаційні форми проведення: пленарне засідання, секції, круглі столи.

Місце проведення: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ( Харків, 61050, пр. Московський, 75)

Початок роботи: 10-00.

Вимоги до оформлення матеріалів: Тези (до 4 сторінок) мають бути на українській (для іноземних учасників - на російській) мові. Текст у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч - 1,5 см, ліворуч – 2,5 см, абзацний відступ - 1,25 см.
На першій сторінці в правому верхньому куті зазначається інформація про автора: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи або громадської організації, посада (для іноземних учасників - держава). Назва друкується по центру друкованими літерами (шрифт жирний). У тексті обов'язкові посилання на цитовані джерела (послідовність - у порядку згадування).

Заявки на участь у конференції та тези доповідей необхідно надіслати до 05.09.2008 р. на адресу: csdi@i.ua, (копія на centrsdi@gmail.com ) з позначкою «Конференція» у полі ТЕМА ЛИСТА.

Організаційний внесок за участь у конференції (для осіб, які не являються членами Єдиної соціальної мережі м. Харкова) складає 50 грн. і має бути сплачений до 10.09.2008 р. Кошти перераховувати:
ФО-П Ткачов Д.С.
Р/р 26004052202031 в КБ Харківське ГРУ ПриватБанку МФО 351533,
ЄДРПОУ 3002916059

____________________________________________________________________________________
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
"Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадських організацій: інноваційні рішення в соціальній політиці"

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
Місце роботи (навчання) _______________________________________________________________
Посада (для працюючих) _______________________________________________________________
Вчене звання _________________________________________________________________________
Громадська організація ________________________________________________________________
Посада в організації ___________________________________________________________________
Адреса для листування ________________________________________________________________
Електронна пошта ____________________________________________________________________
Контактний телефон___________________________________________________________________
Чим викликане ваше бажання взяти участь у даній конференції: _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планую: (прохання вказати):
• Виступити з доповіддю (до 10 хв.) ________ •
Тема доповіді _______________________________________________________________________
• Виступити з інформацією (до 6 хв.) _______ •
Тема повідомлення ___________________________________________________________________
• Взяти участь в обговоренні ______________ •
Номер секції _______________ Номер круглого столу __________________
• Взяти дистанційну участь у конференції ___ •.

Офіційне запрошення на конференцію:
 Не висилати •
 Вислати на ім’я (П.І.Б. та посада керівника) ___________________________________________
за адресою (номер факса, електронної пошти) _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Bookmark and Share