ХАРТІЯ ПРАВ СТУДЕНТА УКРАЇНИ


„Будьте реалістами – вимагайте неможливого!!!”
1. Українське студентство оголошується єдиним повноправним господарем Вищих, Середніх та Професійно-технічних закладів освіти України. Навчальний процес здійснюється викладачами задля студентства, з участю студентства та під контролем студентства. Участь українського студентства у здійсненні навчального процесу та контролі над ним відбувається через структури студентського самоврядування (студентські профспілки, Ради студентського самоврядування, Студентські парламенти закладів освіти тощо).
2. У Вищих органах управління навчальними закладами України (Вчені Ради) студентське представництво складає не менш 50 % від їх складу. Вчені Ради затверджують навчальні плани тільки за згодою органів студентського самоврядування. Забороняється будь яке втручання з боку Адміністрацій навчальних закладів у роботу органів студентського самоврядування. Забороняється забороняти!!!
3. Українське студентство отримує право на вирішальну участь у обранні своїх викладачів. Обрання викладачів відбувається через таємне голосування студентських курсів та потоків (лекційна форма навчання) та академічних груп (семінарська форма навчання) на конкурсній основі після ретельного ознайомлення з професійним рівнем запропонованих на конкурс викладачів.
4. В Україні визнається невід’ємним правом студентства зайняття громадською та політичною діяльністю у стінах навчальних закладів у позанавчальний час. Будь які громадські та політичні ініціативи студентської молоді у першу чергу підлягають забезпеченню аудиторним фондом навчальних закладів. Будь які спроби адміністрацій навчальних закладів обмежити це демократичне право українського студентства оголошуються незаконними.
5. Відрахування студента з навчального закладу можливе лише за згоди органів студентського самоврядування.
6. Повна і остаточна заборона адміністраціям навчальних закладів укладати угоди зі службами безпеки, охоронними фірмами тощо щодо підтримання правил внутрішнього розпорядку на територіях навчальних закладів та гуртожитків. Функції цих репресивних утворень переходять до демократично обраних органів студентського самоврядування.
7. Кожний студент, що мешкає у гуртожитку, має право безперешкодно зустрічатися з родичами, товаришами, друзями та подругами, коханими в будь-який час на території гуртожитку та поза його межами. Суворо забороняється перешкоджати вільному входу та виходу студента до свого гуртожитку в будь-який час доби.
8. Суворо забороняється дискримінація українського студентства за ознакою схильності до паління. Натомість за рахунок навчальних закладів створюються спеціально призначені та відповідним чином обладнані місця для паління у гуртожитках, корпусах навчальних закладів та студентських бібліотеках.
9. Щомісячна плата за проживання у гуртожитку не може перевищувати розміру однієї третини студентської стипендії.
10. Тарганів та пацюків – в кабінети начальників, а не в кімнати студентських гуртожитків! Встановлюється сувора персональна відповідальність адміністрації навчальних закладів за будь-яке нехтування забезпеченням належних санітарних умов у гуртожитках.
11. Кожний студент, за його бажанням, має право на безкоштовне навчання на військовій кафедрі. Навчання на військовій кафедрі остаточно звільняє студента від проходження строкової служби у лавах війська.
12. Все навчання в державних закладах освіти здійснюється на безоплатній основі без відповідних скорочень набору студентів. Всі без виключення студенти державних закладів освіти забезпечуються державною стипендією, яка встановлюється на рівні прожиткового мінімуму.
13. Всі Статути та правила внутрішнього розпорядку всіх закладів освіти негайно приводяться до відповідності вимогам цієї Хартії.

Розроблена Всеукраїнським Об’єднанням „Ліва ініціатива”(www.livitsa.info)

Bookmark and Share