УКРАЇНА-ХАРКІВ: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ"


Управління у справах сім’ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації
Харківський обласний центр молоді
Національна академія державного управління при Президентові України
Харківський регіональний інститут державного управління
Харківська обласна молодіжна організація «Союз молодих підприємців»

11 грудня 2008 року
проводять

I міжнародну науково-практичну конференцію
"ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ"

Передбачається обговорення наступних питань:
• Наукові та нормативно-правові основи соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу
• Сучасний стан розвитку та актуальні проблеми соціального підприємництва
• Шляхи вдосконалення державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу
• Державна підтримка підприємництва в молодіжному середовищі
• Формула ефективного соціального партнерства влади, громадськості та бізнесу

В рамках роботи конференції планується проведення круглого столу «Проблеми та перспективи розбудови взаємодії влади, громадськості та бізнесу в сучасних умовах» із залучення представників бізнес структур, громадських організацій та державних установ.

Місце проведення: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Харків, 61050, пр. Московський, 75)

Вимоги до оформлення матеріалів: Тези (до 4 сторінок) мають бути українською (для іноземних учасників - російською) мовою. Текст у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч - 1,5 см, ліворуч – 2,5 см, абзацний відступ - 1,25 см.
На першій сторінці в правому верхньому куті зазначається інформація про автора: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи або громадської організації, посада (для іноземних учасників - держава). Назва друкується по центру друкованими літерами (шрифт жирний). У тексті обов'язкові посилання на цитовані джерела (послідовність - у порядку згадування).

Заявки на участь у конференції та тези доповідей необхідно надіслати до 01.12.2008 р. на адресу: info@molod.biz.ua , (копія на d_tkachov@mail.ru ) з позначкою «Конференція» у полі ТЕМА ЛИСТА.

Витрати на проживання, харчування, трансферт учасники конференції несуть самостійно. Організаційний внесок не передбачається. Видання тез конференції здійснюватиметься за рахунок організаторів.
Офіційний сайт конференції WWW.MOLOD.BIZ.UA

ЗАЯВКА на участь у І Міжнародній науково-практичній конференції "Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу":

Bookmark and Share