На Тернопільщині затверджено заходи щодо зниження рівня дитячої та материнської смертності на 2006-2010 роки


Заходами передбачено систематично проводити комплексні перевірки стану надання медичної допомоги вагітним жінкам і дітям раннього віку в районах, забезпечити пологові стаціонари обладнанням та апаратурою для моніторингового спостереження за станом матерів, а також дихальними апаратами та медичним обладнанням для новонароджених.

Для раннього виявлення вад розвитку плодів буде укомплектувано центральні районні лікарні, міські пологові стаціонари сучасними ультразвуковими апаратами.
Також одним із завдань на 2006-2010 роки є забезпечити функціонування лабораторії з діагностики ТОRСН-інфекцій на базі міського пологового будинку для обстеження вагітних жінок і породіть групи ризику щодо виявлення внутрішньоутробних інфекцій.

Профільним управлінням ОДА та РДА доручено забезпечити контроль за виконанням вимог законодавства щодо проведення обов'язкових медичних оглядів дітей, підлітків та молоді.
В уставах та підприємствах області буде посилено контроль за виконанням вимог чинного законодавства про охорону праці жінок.
Створити умови для впровадження нових інноваційних технологій в пологових стаціонарах області (індивідуальних, сімейних пологових залів) та виходжування маловагових новонароджених.

За допомогою науковців та Тернопільського державного медичного університету заплановано розробити комплексну програму науково-методичного забезпечення професійної діяльності лікарів. Узагальнити зарубіжний досвід роботи пологових будинків. Вивчити структуру, фактори ризику виникнення вроджених вад розвитку; розробити заходи їх профілактики.

Удосконалити метод пренатальної діагностики вроджених вад розвитку. Розробити концепцію створення перинатального центру в м.Тернополі для надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
Для централізованої закупівлі дитячого харчування дітям до двох років життя з малозабезпечених та багатодітних сімей заплановано виділити необхідні кошти.

Управлінню охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації доручено, для забезпечення репродуктивної функції та виявлення патологічних відхилень у стані здоров'я, підвищити якість медичного нагляду та диспансерне спостереження за дівчатами в підлітковому віці.

Серед школярів та молоді області лікарями служб планування сім’ї та дитячим і підлітковим гінекологами буде проводитись лекційна робота з метою зменшення вагітностей у жінок віком до 17 років.

В закладах РАГСів щомісячно згідно із затвердженим графіком широко фахівці проводитимуть пропаганду про контрацепцію та бесіди із вступаючими в шлюб про здоровий спосіб життя.

Також розпорядженням голови ОДА рекомендовано удосконалити штатний розпис управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, передбачивши посаду заступника начальника управління з питань охорони здоров'я матері і дитини.Bookmark and Share