В Дніпропетровській облдержадміністрації відбулася нарада керівників вищих навчальних закладів


Відкриваючи нараду, Н.Дєєва відзначила, що за останні роки система освіти в Україні зазнала значних змін. Суспільство суттєво наблизилось до стану, коли основними цінностями все більшою мірою стають людський фактор, отримання знань та вміння ефективно використовувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Пріоритетами у сфері освіти і науки стали, по-перше, європейський рівень якості та доступності освіти, по-друге, духовна зорієнтованість та демократизація, а також розвиток і запровадження механізмів соціальної підтримки викладацького складу і студентської молоді. За цими принципами розвивається й вища освіта Дніпропетровської області. Голова облдержадміністрації розповіла, що у цьому році студентами вищих навчальних закладів області стали 32 тис. студентів. Загалом же до шкіл і вузів у 2006 році підуть 59 тисяч дітей.

Голова ради ректорів О.Величко розповів присутнім на нараді про проблеми та здобутки вищої освіти в області. На сьогодні студентами ВНЗ Дніпропетровщини є 157 659 чоловік, що на 56 тисяч більше, ніж у 2000 р. За останні роки спостерігається тенденція збільшення студентів контрактної форми навчання, в той же час відбувається зменшення кількості бюджетників (42% у 2006р. від запланованих 50%).

Збільшується прийом та покращуються умови для організації навчання студентів пільгових категорій. У 2005-2006 навчальному році у ВНЗ області навчається 1312 сиріт та 555 інвалідів. У Національній металургійній академії України навіть створено Центр освіти інвалідів, у якому навчаються 36 інвалідів з вадами слуху і зору.
На Дніпропетровщині розроблено і затверджено ряд регіональних програм, спрямованих на розвиток вищої освіти. Це, зокрема, "Молодь Дніпропетровщини", "Програма інноваційного розвитку на період до 2020 року", Програма інтелектуальної власності на період до 2020 року" тощо.

Вищі навчальні заклади Дніпропетровської області мають розгалужені міжнародні відносини з питань обміну професорсько-викладацьким складом, обміну інформацією, документами та академічними публікаціями, проведення зустрічей, семінарів, конференцій тощо.

Відзначалося, що в області, як і в Україні в цілому, гострою залишається проблема працевлаштування молодих спеціалістів. Так, за результатами 2005-2006 років було працевлаштовано лише 73% випускників Дніпропетровських вузів, що, правда, набагато краще, ніж у попередні роки.

Серед основних пріоритетних напрямків роботи на 2006-2007 р.р. на нараді були визначені наступні: спільне проведення облдержадміністрацією та ВНЗ постійного моніторингу діючих у регіоні вузів та їх відокремлених структурних підрозділів; забезпечення постійного обміну досвідом та введення інновацій у навчальний процес; запровадження вимог Болонського процесу; сприяння розвитку студентського самоврядування; впровадження сучасних PR-технологій для створення позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області та її наукового потенціалу та ін.


Bookmark and Share