Юрій Поляченко привітав першокурсників Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з посвяченням у студенти


Одним із завдань, які стоять перед медичною освітою, є підготовка та випуск студентів з європейським лікарським дипломом. Починаючи з 2005 р. МОЗ поетапно реформує навчальний процес до вимог ЄС (відповідно до Болонського процесу), ураховуючи національні особливості освітнього процесу. Протягом 2005-06 років відбулися зміни у законодавчій і нормативній базі вищої медичної школи (перехід на новий навчальний план, запроваджується програма кредитно-модульної системи організації навчального процесу, введено державну атестацію згідно з принципами забезпечення якості та ін.). Нова система підготовки медиків гармонізована із загальноприйнятими стандартами в Європейському Союзі і має бути впроваджена до 2010 року.
З минулого навчального року студенти розпочали опановувати лікарське мистецтво за навчальними планами, розробленими на базі кредитно-модульної системи навчання за моделлю кращих європейських університетів. Цьогорічні вступники також проходитимуть навчання за новим навчальним планом. Студентам надається вільність у навчальному процесі: вибір окремих теоретичних та фахових дисциплін, викладача, форми навчання окремих тем (самостійно чи лекційно, однак обов’язково складають контроль). Зменшується суб’єктивний вплив викладача на оцінювання знань: оцінка враховує багато компонентів і є результатом постійної праці студента – відвідування занять, самостійну роботу, оцінки з практичних занять, семінарів та ін. Екзаменаційні сесії замінює рейтинговий контроль. Це не тільки стимулює студента постійно працювати, а й одночасно заохочує його до творчого пошуку, набуття знань та самостійного поглибленого вивчення окремих наукових проблем.

Також в Україні запроваджується європейська система незалежних від вищих навчальних закладів ліцензійних інтегрованих іспитів. Вона вже повністю реалізована у підготовці фахівців напряму “Медицина” за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”. Дана система складається з трьох розділів: “Крок-1” - іспит з теоретичного курсу (підсумковий за 1-3 роки навчання), “Крок-2” - випускний іспит з клінічних дисциплін, “Крок-3” – іспит підвищеної складності з клінічних дисциплін для інтернів.

Міністр охорони здоров’я Юрій Поляченко пообіцяв, що ключовою фігурою в галузі охорони здоров’я стане лікар. На порядку денному стоять питання щодо поновлення пільг лікарям, особливо у сільській місцевості, подальше підвищення заробітної плати. Юрій Поляченко підкреслив, що уряд, визначившись з пріоритетами галузі, до яких входить також розвиток сільської та сімейної медицини, створить усі умови для комфортної роботи майбутніх лікарів. Міністр запевнив: «Жоден молодий спеціаліст не поїде працювати у сільську місцевість, якщо там не буде обладнано «перше робоче місце» і якщо він не буде забезпечений житлом та необхідними соціальними пільгами».
Інформаційно

План набору за державним замовленням до вищих медичних закладів у 2006 р. залишився на рівні 2004 – 2005 років. Всього за державним замовленням в 2006 році зараховано 4 170 осіб. Усі медичні вузи за оперативними даними виконали план державного замовлення, в тому числі на спеціальність «Педіатрія» та «Медико-профілактичну справу» 3 865 (це ті спеціальності, на які Міністерство охорони здоров’я, враховуючи реальні потреби суспільства, відновило прийом у 2006 році).
Загалом по Україні на цільові місця конкурс склав 1,44 особи, що є певним позитивом у порівнянні з минулим роком. Однак відповідно до чинного законодавства конкурс на цільові місця має складати 1,5 осіб. Тому Міністерство має намір підняти питання щодо незадовільного забезпечення плану цільового прийому окремими областями.

В 2006 році, у порівнянні з минулим роком, значно краще склалася конкурсна ситуація. Вперше за останні 10 років конкурс на місця державного замовлення становив 3,25 (2004 р. – 2,32; 2005р. – 2,34). Це дозволило відібрати дійсно кращих абітурієнтів, що забезпечує у подальшому якість підготовки фахівців.
Вступні іспити у всіх вищих медичних навчальних закладах проводились у письмовій формі за тестовими технологіями, що сприяло підвищенню об’єктивності оцінки рівня знань абітурієнтів. Була реалізована програма запровадження загальнодержавного зовнішнього тестування: у цьому році з урахуванням сертифікатів зовнішнього тестування з української мови вступало 726 абітурієнтів.Bookmark and Share