СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА «ЗАВТРА.UA»


Стратегічна мета програми – сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України із середовища найкращих студентів вітчизняних вищих навчальних закладів. Програма спрямована на те, щоб талановита студентська молодь знайшла гідне свого інтелектуального та професійного рівня місце у різних сферах економіки та суспільного життя країни і стала рушійною силою прогресивних змін в Українi, що відбуватимуться у найближчі роки.

Водночас, програма буде сприяти прогресу у вирішенні низки важливих проблем сучасного українського суспільства, зокрема - проблеми збереження статусу і якості вищої освіти, спадковості поколінь у науковій та інших сферах, формування перспектив розвитку в різних наукових і спеціалізованих галузях діяльності суспільства. У підсумку Програма сприятиме створенню підвалин довгострокової конкурентноздатності України на підставі розвитку людського потенціалу.

У межах програми «ЗАВТРА.UA» Фонд Віктора Пінчука буде здійснювати пошук, добір та підтримку талановитої студентської молоді, яка має високий інтелектуальний рівень, прагнення до отримання знань та лідерські здібності. З цією метою Фонд проводить щорічний загальнонаціональний конкурс серед студентів старших курсів денної форми навчання вищих навчальних закладів України, які беруть участь у програмі. Конкурс 2006 року проходитиме у вересні – грудні. На першому етапі первісний добір студентів на підставі результатів навчання та наукової роботи здійснюватимуть самі навчальні заклади. На другому етапі проходитиме конкурс наукових студентських робіт, які будуть оцінюватися незалежними фаховими експертами. На третьому етапі відбудуться очні змагальні процедури. За результатами другого і третього етапів Фонд визначить до 200 студентів – переможців конкурсу, які стануть стипендіатами програми «ЗАВТРА.UA».

Стипендіати програми «ЗАВТРА.UA» протягом наступного року отримуватимуть стипендію загальним розміром 6 000 грн. на рік (500 грн. на місяць). Фонд також планує надати їм низку додаткових можливостей для особистого розвитку, а також сприяти працевлаштуванню у перспективних сферах по закінченні вищої освіти. Зокрема, планується підтримка участі стипендіатів у вітчизняних та закордонних наукових конференціях та короткострокових стажуваннях, створення інформаційно-ресурсного центру, який буде функціонувати як база даних талановитої молоді України, створення на базі Фонду неформального клубу для проведення науково-тематичних зустрічей тощо.

Програма реалізується у тісному співробітництві з понад 10-ма вищими навчальними закладами – учасниками, кількість яких на подальших етапах може бути збільшено. Діяльність Програми, її відповідність заявленим цілям та принципам контролюється Піклувальною радою – колегіальним дорадчим громадським органом, до якого увійшли відомі науковці, громадські діячі, представники творчих професій, зокрема – голова Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії Ярослав Яцків, ректор Національного аграрного університету Дмитро Мельничук, ректор Національного Донецького університету Володимир Шевченко, Президент Академії Наук вищої школи України Микола Дробноход, проректор Національного Львівського університету ім. І.Франка Марія Зубрицька. Офіційний сайт програми ¬- www.zavtra.in.uaBookmark and Share