У ВНЗ будуть створюватися юридичні клініки


Це нововведення задекларовано в Указі Президента країни про правову освіту населення нашої країни та підтримано у рекомендаціях Усеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти. Створення юридичних клінік, з одного боку, дозволить майбутнім правникам відшліфувати на практиці свої знання, а звичайним громадянам - отримати все-таки фахову консультацію юристів із будь-яких питань.

Положенням про юридичні клініки в університетах, яке розроблено у МОН і затверджено наказом міністра освіти і науки Станіславом Ніколаєнко, передбачається, що кожне звернення громадян до клініки прийматимуть студенти разом викладачами-кураторами, досвідченими юристами. Вони ж будуть супроводжувати роботу студента-правника над справою та контролювати її проходження.

Головними завданнями юридичних клінік поряд, безумовно, з підвищення рівня практичних умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей, є формування правової культури громадян, забезпечення безоплатного доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги, розширення співробітництва університетів із правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування. Передбачається, що студенти, які працюватимуть в юридичних клініках, разом з викладачами також займатимуться підготовкою та поширенню публікацій з актуальних правових питань, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарів, тренінгів, тощо.Bookmark and Share