В Україні пропонують збільшити вік членів молодіжних організацій


Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на своєму засіданні рекомендував парламенту прийняти законопроект про внесення змін до Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" у другому читанні повідомляються сайти "Ліга" та "Молодіжна правда".

Законопроектом пропонується збільшити верхню межу віку членів молодіжних громадських організацій до 35 років.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР України, члени Комітету вважають, що "фінансова підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій повинна здійснюватися через відповідні органи виконавчої влади, які працюють із молоддю, і органи місцевого самоврядування".

Врахувавши пропозиції та зауваження суб'єктів законодавчої ініціативи, Комітет вирішив прийняти законопроект (автори - Народні депутати України Ю. Павленко, О. Петров, В. Хомутинник) у другому читанні й у цілому, змінивши його назву на "Про внесення змін до деяких законів України (щодо молодіжних і дитячих громадських організацій)".ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про молодіжні та дитячі
громадські організації"
Поданим законопроектом пропонується внесення змін до деяких статей Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" в тій частині їх положень, які визнані Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України (Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 р. № 18-рп).
Так, зокрема, Конституційний Суд України в своєму рішенні визнав неконституційним закріплене Законом положення про монопольне право Українського національного комітету молодіжних організацій об'єднувати більшість легалізованих молодіжних та дитячих організацій і координувати увесь молодіжний рух в Україні, а також на надання цьому комітету фінансової підтримки з боку держави. Адже це, як зазначається у Рішенні Конституційного Суду, порушує конституційний принцип багатоманітності суспільного життя в країні.
Тому положення, визнані Рішенням Конституційного Суду нечинними, вилучати ще раз окремим законопроектом немає потреби, оскільки вони вже втратили юридичну силу.
Отже в цьому законопроекті п. 1, п. 2 і перше речення п. 3 слід вилучити.
Щодо положення, викладеного в п. 3 законопроекту, яким пропонується нова редакція частини другої статті 10 Закону, то його доцільно підтримати.
Узагальнюючий висновок
Виходячи із зазначеного вище вважаємо, що проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" може бути прийнятий за основу у першому читанні з подальшим врахуванням зауважень управління.

Керівник Головного науково-
експертного управління А. МАЦЮК
Вик. В. Третьякова
О. Шуба

ЗМІНИ, що вносилися законопроектом у відповідності до поданого оригіналу:

ВИКЛЮЧИТИ з тексту закону слова:
- Український національний комітет молодіжних організацій - спілка, що об'єднує більшість легалізованих всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, київських та севастопольських міських об'єднань молодіжних та дитячих громадських організацій;
- Молодіжний рух в Україні координується Українським національним комітетом молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій;
- У своїй діяльності Український національний комітет молодіжних організацій керується законодавством України та власним статутом.
Вступ Українського національного комітету молодіжних організацій до міжнародних молодіжних організацій (асоціацій, союзів тощо) не є підставою для його реєстрації як міжнародного;
- Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки, членами якої є більшість зареєстрованих всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, київських та севастопольських міських спілок молодіжних та дитячих громадських організацій, діяльність якої спрямовується на забезпечення соціального становлення та розвитку молодих громадян;
- слова "та спілку всеукраїнських молодіжних громадських організацій" з абзацу - "Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється через відповідні органи виконавчої влади, що працюють з молоддю, органи місцевого самоврядування та спілку всеукраїнських молодіжних громадських організацій";


Bookmark and Share