Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави


Численні соціологічні дослідження показують, що рівень знань українців про ЄС та НАТО залишається незмінно низьким. Водночас негативне ставлення населення до даних структур та до українського вектору зовнішньої політики в напрямку євроатлантичної інтеграції поступово зростає. Такий стан речей зумовлює необхідність ведення більш активної діяльності з об’єктивного інформування громадян про діяльність цих утворень, про можливі недоліки та переваги для України від участі в них. Саме на вирішення даної проблеми і був спрямований проект «Молодь на шляху до Європи!», перший етап якого був направлений на поглиблення знань молоді про ЄС та НАТО.
Найбільш зацікавлені (як прихильники, так і противники) в питаннях євроатлантичного вибору України були запрошені до участі у завершальному етапі проекту, що пройшов у формі конференції під назвою «Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави».
Розпочалася конференція пленарним засіданням «Зовнішній вектор української інтеграції: ЄС та НАТО – стратегічний вибір», під час якого учасники мали нагоду безпосередньо від представників державних структур, що займаються питаннями формування та реалізації зовнішньої політики України (Наталія Прокопович – народний депутат України, Голова комітету ВРУ з питань європейської інтеграції; Сергій Лещенко – в.о. начальника відділу аналізу та прогнозування департаменту ЄС МЗСУ; Всеволод Собко – начальник відділу департаменту НАТО МЗСУ), почути про преваги та недоліки вступу України до ЄС та НАТО, а також про практичну діяльність відповідних державних органів по реалізації політики євроатлантичної інтеграції нашої держави, про існуючі успіхи та проблеми в цьому процесі.
Олександр Стогній, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ, доктор соціологічних наук, розповів про існуючі тенденції в ставленні українців до ЄС та НАТО, розумінні їх сутності, переваг і недоліків для України від можливого вступу до цих утворень, а також про існуючі маніпуляції суспільною думкою з боку окремих політичних сил, що впливають на результати досліджень.
Пленарне засідання завершилося виступом Олександра Яреми, директора департаменту молодіжної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, який наголосив на важливості взаємодії молодіжного громадського сектору з органами державної влади, як необхідній умові успіху на шляху інтеграції до ЄС та НАТО.
Центральною ж частиною заходу стало проведення круглих столів «Молодь у виробленні «Плану дій» реалізації зовнішньоінтеграційної стратегії держави», під час яких вже самі представники молоді активно працювали в трьох секціях.
Перша секція сконцентрувала свою увагу на можливостях та потенціалі молодіжного громадського сектору в сприянні інтеграції до ЄС та НАТО. В ході бурхливих дискусій з’ясувалося, що молодь має багато якостей, котрі обов’язково мають стати в нагоді при вирішенні даної задачі.
Ролі молодіжного громадського сектору в інформаційно-просвітницькій кампанії щодо ЄС та НАТО була присвячена робота другої секції, яка запропонувала нові, подекуди оригінальні підходи до вирішення поставлених задач. Зокрема пропозиції спрямовувалися на об’єктивність висвітлення фактів і даних, на перевагу агітації, а також на пошук нових ефективних форм донесення і сприйняття інформації.
Не менш важливим було і вирішення питання співпраці молодіжного громадського сектору з державними органами влади та закордонними партерами. Саме над темою соціального партнерства працювали учасники третьої секції, які зосередили свою увагу на об’єднанні зусиль НУО та влади у створенні для громадян об’єктивного інформаційного середовища про ЄС і НАТО, що покликано сприяти їх більш усвідомленому ставленню до зовнішньоінтеграційного курсу України.
Кінцевим результатом проведеної конференції стало прийняття учасниками Резолюції, в преамбулі якої зазначено:
«Молодь як суспільна сила готова спрямовувати свої можливості та потенціал: енергію, цілеспрямованість, патріотичність, творчий підхід, вільнодумство, прагнення до змін, комунікабельність та ентузіазм, на покращення обізнаності громадськості щодо зовнішньополітичного вибору УКРАЇНИ» (з повним текстом Резолюції Ви можете ознайомитися за адресою www. cdyu.org ).
Також, наприкінці конференції керівництво ХДМУ наголосило на тому, що наступний рік повинен пройти під гаслом «Ми – діємо!». Тобто, настав час перейти до реалізації конкретних дієвих проектів, які розкриють потенціал молоді та доведуть, що молодь здатна зробити багато чого позитивного та корисного для України в питанні зовнішньоінтеграційниої політики держави.


Bookmark and Share