РЕЗОЛЮЦІЯ всеукраїнської конференції «Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави»


Зважаючи на низький рівень поінформованості українських громадян про сучасний стан та перспективи взаємостосунків України з такими міжнародними інституціями як ЄС та НАТО, їх діяльність, завдання та цілі;
Усвідомлюючи, що дефіцит знань про ці інституції та наявність стереотипів про них спричиняє негативне ставлення українських громадян до ЄС та НАТО та унеможливлює їх свідомий вибір вектору зовнішньої інтеграції України;
Беручи до уваги незацікавленість українського політикуму об’єктивно інформувати українське суспільство про ЄС та НАТО, переваги та недоліки вступу України до них;
Враховуючи запит значної частини громадян України на отримання об’єктивної інформації щодо зовнішньоінтеграційних процесів країни;
Відзначаючи стратегічну мету України щодо членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного Договору та визначну роль молоді в процесі її реалізації;
Прагнучи побудувати громадянське суспільство в Україні та сприяти демократичному розвитку держави

учасники конференції «Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави» ухвалили цю резолюцію і домовились про наступне:

У разі відкритості та готовності органів державної влади до конкретних дій в напрямку об’єктивного інформування українських громадян про ЄС та НАТО:

1.Взяти участь у розробці державної стратегії та ефективних програм інформування українських громадян про європейський та євроатлантичний вибір України, його переваги та недоліки.
2.Об’єднати зусилля громадського сектору, журналістів, експертів, органів державної влади на всіх рівнях у сфері інформування українських громадян про ЄС та НАТО, їх діяльність, завдання та цілі.
3.Залучити активну, небайдужу до зовнішньоінтеграційних процесів держави молодь до розробки та реалізації державної стратегії інформування українських громадян.
4.Взяти на себе відповідальність за реалізацію «Плану дій молоді», розробленого на даній конференції.
5.Співпрацювати з міжнародними організаціями з метою запозичення досвіду об’єктивного інформування громадян.

Окрім того, у випадку небажання органів державної влади надавати об’єктивну інформацію, ігнорування ними виконання законодавчих актів, що засвідчують європейський та євроатлантичний вибір української держави, або поширення неправдивої інформації щодо зовнішньополітичного вибору України зобов’язуємося:

6.Чинити всіма дозволеними українським законодавством методами громадський тиск на них паралельно втілюючи в життя напрацьовані нами на конференції та вже після неї ідеї та ініціативи.
Ми – діємо!

Bookmark and Share