Організована ХДМУ Конференція «Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави» стала містком в 2007 рік


Заряджена енергією дії промова народного депутату України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції Наталії Прокопович на відкритті заходу задала динамічний тон всій подальшій роботі конференції. Із змістовними промовами перед учасниками, також, виступили: Олександр Стегній - провідний науковий співробітник Інституту соціології Національної Академії Наук України, доктор соціологічних наук; Сергій Лещенко, виконуючий обов’язки начальника відділу аналізу та прогнозування департаменту Європейського союзу Міністерства Закордонних Справ України; Всеволод Собко, начальник відділу департаменту НАТО Міністерства Закордонних Справ України; Олександр Ярема, директор департаменту молодіжної політики міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
У виступах піднімались актуальні питання переваг та недоліків вступу України в ЄС та НАТО, ставлення населення України до цих організацій, важливість взаємодії молодіжного громадського сектору з органами державної влади. Але головним результатом конференції став перехід від декларативних заяв та прогнозів до реальної роботи над системою першочергових заходів для сприяння реалізації зовнішньоінтеграційних стратегій держави. Молоді кияни, представники Херсонської, Полтавської, Сумської, Одеської, Черкаської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Запорізької, Тернопільської та Житомирської областей, серед яких були як учасники обласних семінарів проекту, активісти ХДМУ, так і представники багатьох інших громадських організацій розділились на три секції щоб в робочих групах опрацювати окремі елементи відповідного «Плану дій». Робота велась у трьох напрямках:
1. Можливості та потенціал молодіжного громадського сектору в сприянні інтеграції до ЄС та НАТО
2. Роль молодіжного громадського сектору в інформаційно-просвітницькій кампанії щодо ЄС та НАТО.
3. Інтенсифікація співпраці молодіжного громадського сектору з державними органами влади та закордонними партнерами.
За словами керівника проекту Анатолія Короля: «…результати роботи у секціях приємно вражають. Очевидно, що сьогодні молодь вже не задовольняється загальними уявленнями про ключові питання державного будівництва, а намагається глибино вникати в проблему, пропонуючи свої шляхи подальшого розвитку країни. Це устремління молоді, я переконаний, у всій Україні яскраво відображає тверду позицію ХДМУ, що залишає балачки та сумніви в минулому та втілює формулу успіху, що виражена у тезі «Ми - діємо!».
Варто зазначити, що резолюція була одноголосно підтримана всіма учасниками конференції, а «План дій молоді реалізації зовнішньо інтеграційних стратегій держави» буде остаточно затверджено та оприлюднений вже найближчим часом, та головне, що є всі передумови, щоб цей документ став справжньою об’єднуючою ланкою громадського сектору та органів державної влади на шлюху реалізації їх спільних цілей та головної мети - успішної європейської України.

РЕЗОЛЮЦІЯ
всеукраїнської конференції
«Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави»

Молодь як суспільна сила готова спрямовувати свої можливості та потенціал: енергію, цілеспрямованість, патріотичність, творчий підхід, вільнодумство, прагнення до змін, комунікабельність та ентузіазм, на покращення обізнаності громадськості щодо зовнішньополітичного вибору України.

Зважаючи на низький рівень поінформованості українських громадян про сучасний стан та перспективи взаємостосунків України з такими міжнародними інституціями як ЄС та НАТО, їх діяльність, завдання та цілі;
Усвідомлюючи, що дефіцит знань про ці інституції та наявність стереотипів про них спричиняє негативне ставлення українських громадян до ЄС та НАТО та унеможливлює їх свідомий вибір вектору зовнішньої інтеграції України;
Беручи до уваги незацікавленість українського політикуму об’єктивно інформувати українське суспільство про ЄС та НАТО, переваги та недоліки вступу України до них;
Враховуючи запит значної частини громадян України на отримання об’єктивної інформації щодо зовнішньоінтеграційних процесів країни;
Відзначаючи стратегічну мету України щодо членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного Договору та визначну роль молоді в процесі її реалізації;
Прагнучи побудувати громадянське суспільство в Україні та сприяти демократичному розвитку держави

учасники конференції «Роль молоді у зовнішньоінтеграційних процесах держави» ухвалили цю резолюцію і домовились про наступне:

У разі відкритості та готовності органів державної влади до конкретних дій в напрямку об’єктивного інформування українських громадян про ЄС та НАТО:

1. Взяти участь у розробці державної стратегії та ефективних програм інформування українських громадян про європейський та євроатлантичний вибір України, його переваги та недоліки.
2. Об’єднати зусилля громадського сектору, журналістів, експертів, органів державної влади на всіх рівнях у сфері інформування українських громадян про ЄС та НАТО, їх діяльність, завдання та цілі.
3. Залучити активну, небайдужу до зовнішньоінтеграційних процесів держави молодь до розробки та реалізації державної стратегії інформування українських громадян.
4. Взяти на себе відповідальність за реалізацію «Плану дій молоді», розробленого на даній конференції.
5. Співпрацювати з міжнародними організаціями з метою запозичення досвіду об’єктивного інформування громадян.

Окрім того, у випадку небажання органів державної влади надавати об’єктивну інформацію, ігнорування ними виконання законодавчих актів, що засвідчують європейський та євроатлантичний вибір української держави, або поширення неправдивої інформації щодо зовнішньополітичного вибору України зобов’язуємося:

6. Чинити всіма дозволеними українським законодавством методами громадський тиск на них паралельно втілюючи в життя напрацьовані нами на конференції та вже після неї ідеї та ініціативи.
Ми – діємо!Bookmark and Share