Відбулася міжгалузева нарада з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах


21 грудня 2006 року з ініціативи Міністерства освіти і науки України відбулась Міжгалузева нарада з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Мета засідання визначити, обговорити та прийняти рішення, щодо розвитку науки у ВНЗ, переходу системи вищої освіти на якісно новий рівень в умовах реалізації завдань Болонського процесу, до якого Україна приєдналась у травні 2005 року.

Міністерство освіти і науки розпочинає реформу в системі вищої освіти з роботи по упорядкуванню мережі вищих навчальних закладів та підвищенню ефективності науки в університетах.

Перший крок введення рейтингової* оцінки вищих навчальних закладів:

- міжнародний рівень

- державний рівень.

Другий – поділ вищих навчальних закладів на:

– дослідницькі університети, які переважно готують магістрів і докторів наук та проводять фундаментальні і прикладні наукові дослідження на міжнародному і загальнонаціональному рівнях, а також їх наукова діяльність має сприяти розвитку інноваційного потенціалу економіки держави;

– університети, які готують бакалаврів, магістрів і докторів наук та проводять наукові дослідження на загальнонаціональному рівні;

– університети професійної підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) та проводять наукові дослідження з окремих галузей.

Третій крок – підпорядкування всіх вищих навчальних закладів одному центральному органу виконавчої влади.

На засіданні з доповіддю виступив Міністр освіти і науки України Ніколаєнко С.М., визначивши коло проблем вищої школи, які не тільки гальмують входження вітчизняної науки в європейський науково-освітній простір, але й загрожують національній безпеці України.

Зокрема, міністр висловив претензії до керівників університетів щодо “підготовки науково-педагогічних кадрів, на підставі проведеного аналізу роботи аспірантур і докторантур за останні 5 років. Виявляється, з 2000 року маємо позитивну динаміку чисельності молодих наукових кадрів - з 13 000 осіб до 17 600 осіб у 2006 році. Зростає і кількість захищених дисертацій: у 2000 році – 9%, у 2005 – 21%, за попередніми даними у 2006 році ця цифра складатиме 25%. Крім того, в середньому випускається більше 3 тисяч аспірантів і 150 докторантів.

Але, виникає питання, чому тоді загальна чисельність кандидатів і докторів наук в університетах зменшується, а їх середній вік становить 50-60 років?”

Ніколаєнко С.М. наголосив на необхідності підтримки молодих науковців не тільки підвищенням стипендій, але “надзвичайно важливо, щоб і викладачі ВНЗ удосконалили механізм заохочення і залучення студентів до наукової роботи. Наприклад надання кращим науковцям грантів, можливість наукового стажування та участі у наукових конференціях за кордоном. Зі свого боку Міністерство освіти і науки готує програму підтримки молодих науковців.

Міністр підкреслив, що наукові дослідження в університетах мають відігравати ключову роль у механізмах прискореного економічного зростання України, яке визначено у проекті Урядової Програмі “Конкурентна Україна” до 2011 року.

Ніколаєнко С.М. зауважив, що на шляху реформи вищої освіти “існує ціла низка організаційних, законодавчих та фінансових обмежень, які ускладнюють можливість її швидкої реалізації. Саме тому Міністерство освіти і науки починає розробку концепції Державної цільової програми інтеграції освіти і науки на 2008-2010 роки “Наука в університеті”.

На думку міністра, пріоритетом розвитку держави є переведення економіки України на інноваційний шлях розвитку. Проте, на практиці цього не відбулося: ВВП держави, як і раніше, створюється переважно за рахунок сировинних галузей.

За даними Держкомстату, наукоємність промислового виробництва в Україні не перевищує 0,3 %, що на порядок менше світового рівня. Понад 90 % продукції, що сьогодні виробляється в Україні, не має відповідного науково-технологічного забезпечення, а на світовому ринку високотехнологічної продукції частка вітчизняної наукоємної продукції складає лише 0,1%.”

На завершення учасники наради розробили рекомендації **.

Bookmark and Share