Шановний Віктор Андрійович !


Звертаємося до Вас з проханням скасувати Указу Президента Л.Кучми „Про Всеукраїнську студентську раду” від 22.11.2001р.
Цей указ був прийнятий у році, коли про Україну заговорили як про державу де є небезпека встановлення авторитарного режиму. В рік, коли про себе заявив Громадський Комітет опору „За Правду !”, що об’єднав різні студентські середовища, що прагнули руху України в бік демократії та правової держави. Понад 200 студентів цього комітету були незаконно затримані та відбули адміністративні покарання за незгоду з політикою режиму. Були зафіксовані випадки політичного переслідування у ВУЗах.
Саме тоді, на противагу реальній студентській активності, в адміністрації Президента був підготовлений указ, який створив мертву і нежиттєздатну студентську раду. Такою вона себе показа протягом 2001-2005 років. Її учасниками стали люди за принципом або ж відданості і служіння режиму, або ж за принципом наближеності до осіб, що приймали рішення про її створення. Механізми формування такого органу були недемократичними та непублічними. Її учасниками не стали представники реально існуючих студентських організацій, таких як Українська Студентська Спілка (УСС) та інші, оскільки вони заявили про незгоду з політикою Л.Кучми.
З 2001 року в Україні сталися значні позитивні зрушення, що вимагає формального оформлення в Ваших указах. Студенти активно допомогли і взяли участь в усіх процесах демократизації держави у наступних роках, що підтверджується Вашими словами вдячності висловленими на Всеукраїнському студентському віче 16 жовтня 2004 року в м.Києві, організованому „Студентською хвилею”. Тому, звичайно ми вважаємо недоцільним подальше існування органу від „імені студентів”, тим більш такого, персональний склад якого застарілий та відібраний за принципом особистої відданості режиму на недемократичній основі.
Нам відомо, що наразі в Україні реально немає органу, що міг би представити консолідовану позицію щодо проблем студентів перед вищими органами державної влади. Вважаємо, що таким органом, могла б стати рада представників органів студентського самоврядування. Таким органом, повинен бути єдний орган, що дозволить уникнути ситуації коли при МОН існуватиме одна студентська рада, при Секретаріаті Президента інша, а при Спікеру Верховної Ради ще третя ! Але нам слід врахувати помилки, зроблені при створенні подібного утворення. Саме тому необхідним є затвердження не персонального складу, як це було зроблено у 2001 році, а схвалення загальних принципів формування студентської колегії та її щорічного оновлення.
Особливо важливим є те, що обрання членів обласних дародчих органів, та делегування ними представників до всеукраїнської має бути демократичним, відкритим і чесним по відношенню до ВСІХ студентів ВСІХ вузів що мають СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Це мусить відбуватися по чітко визначеним і єдиними правилам в умовах відкритості і поінформованості студентства про їхні права і можливості. Ми вважаємо, що подібний орган повинен відображати інтереси студентства України на пряму, без посередників.
Враховуючи, що інтереси студентів лежать в площині піклування різних органів державної влади України вважаємо за необхідним наданню МОН функції забезпечення координації з іншими вищими органами державної влади щодо проблем, які віднесені до їх компетенції. Це дозволить уникнути створення інших студентських колегій при інших вищих органах державної влади.

Олександр Солонтай,
Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ)
від імені студентського руху та організацій що підтримуються Фундацією

Bookmark and Share