"Сучасне і майбутнє трьох ключових пострадянських країн (Азербайджан, Росія, Україна). Погляд молодих"


У конференції взяли участь Надія Дюк, директор відділу Європи та Євразії Національного фонду підтримки демократії (США), Юрій Левада, директор ВЦІОМ (Росія), Олена Злобіна, Інститут соціології НАН України, Ірина Бекешкіна, Фонд „Демократичні ініціативи”, Інститут соціології НАН України, Михайло Міщенко, Київський міжнародний інститут соціології.

На конференції були представлені результати порівняльного аналізу молоді (16-34 років) Азербайджану, Росії та України. В Азербайджані опитування проводила опитувальна грузинська фірма СОRBІ (Gеогgіаn Rеsеагсh Виsіnеss Іnternational). Опитування проводилося наприкінці березня —- на початку квітня 2003 року. Всього було опитано 500 респондентів віком 16-34 роки у Баку та 9 областях Азербайджану за вибіркою, репрезентативною для молоді Азербайджану за статтю, віком, рівнем освіти, регіоном проживання і типом поселення.

У Росії опитування проводив Всеросійський центр дослідження громадської думки. Опитування проводилося у січні 2003 року. Усього було опитано 1264 респонденти віком від 16 до 34 років у Москві, Санкт-Петербурзі та 10 регіонах Росії за вибіркою, репрезентативною для молоді Росії за статтю, віком, рівнем освіти, регіоном проживання і типом поселення. В Україні опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Опитування проводилося у листопаді 2002 року. Всього було опитано 519 респондентів віком 16-34 роки у Києві, АР Крим та 24 областях України. Вибірка є репрезентативною для молоді України за статтю, віком, рівнем освіти, регіоном проживання і типом поселення. Анкету розробляли фахівці Київського міжнародного інституту соціології та Всеросійського центру дослідження громадської думки. Відмінності у порівняльних даних трьох країн значимі на рівні 5%.

Результати опитувань свідчать про те, що найбільш значиме для молоді Росії та України є право на роботу, освіту і житло, для молоді Азербайджану - право на роботу, свободу слова і право на житло. Громадянська активність молоді в усіх трьох країнах дуже низька: 90% молодих українців і росіян та 87% азербайджанців не беруть участі у діяльності жодної громадської організації. Безпосередньо політичною діяльністю займається лише 1,5% молодих українців, 0,8% росіян і 3,5% азербайджанців.

Своїм майбутні Президентом молодь трьох країн бачить професійного політика, чоловіка, росіяни й українці - віком близько 40 років, азербайджанці - близько 50 років.

Bookmark and Share