РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСІХ. ЯКЩО ВЗЯТИСЯ ЗА СПРАВУ РАЗОМ


За словами виконавчого директора ФПЛ Євгена Фоміна, семінар став першим етапом у реалізації проекту, котрий охоплюватиме сім областей (Вінницьку, Львівську, Кіровоградську, Житомирську, Хмельницьку, Черкаську та Полтавську). Проект має аналітично-просвітницьке спрямування і передбачає зокрема проведення круглих столів та обговорень проблем, з котрими стикаються молоді інваліди, моніторинг преси з висвітлення цих питань, створення спеціального веб-сайту, а також лекційне навчання для захисту прав людей з особливими потребами.

Аналіз ситуації показує, що більшість об'єднань громадян, які існують на території Кіровоградської області, не залучають до різноманітних заходів, котрі проводять у рамках своєї діяльності, молодих інвалідів. З іншого боку, значна кількість створених на Кіровоградщині громадських організацій, які у своїх статутних документах пріоритетним напрямом проголошують якраз роботу з молодими людьми із функціональними обмеженнями — насправді організації малочисельні, розрізнені та мало впливають на поліпшення в регіоні становища молоді з особливими потребами.

До того ж робота багатьох профільних державних структур та установ виявляється малоефективною, оскільки носить в основному епізодичний характер. а різноманітні фонди та центри не охоплюють повністю ту категорію юнацтва, котра, безперечно, потребує опіки. І все це — незважаючи на прийняті в Україні майже п'ятдесят законодавчих документів та нормативно-правових актів, на основі яких наша держава зобов'язується якнайповніше захищати права та відстоювати інтереси такої соціально вразливої групи, як люди з особливими потребами.

Окремий акцент у рамках реалізації проекту "Мережа співпраці "За рівні можливості!", що його здійснює громадська організація "Фундація прав людини" (її складовою частиною є Фонд), буде зроблено на обізнаності молодих інвалідів стосовно найпроблемніших для них прав: право на працю, на освіту, на безперешкодне пересування і доступ до організацій та установ.

Громадська організація "Фундація прав людини" створена ініціативною групою молоді у 2000 році. Вона має партнерів майже в усіх регіонах України, а в десяти областях, у тому числі і нашій, працюють її постійні регіональні представництва. Офіс фундації знаходиться у Києві, на бульварі Праці, 10-53. контактний телефон: 8(044) 558-36-01. Віртуальна сторінка: www.uhrf.org.

Регіональним координатором проекту на Кіровоградщині є Марина Винник, котра очолює громадську організацію "Інститут соціальної адаптації".

Bookmark and Share