Відбулася прес-конференція Міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка на тему: “Стратегія розвитку освіти в Україні”


Дошкільна освіта
Головною метою сьогоднішніх перетворень в освіті є створення доступної, якісної системи освіти з раннього дитинства.

Найважливішим є дошкільне виховання, адже 70 % інтелекту людини, і на 100% її духовність, моральність формуються в дитинстві.

Сьогодні за статистикою кожна шоста дитина у віці до 2-х років відвідує дитячий садок. Всього в дошкільних закладах виховується 51% від загальної кількості дітей дошкільного віку (66% - в місті, 26% - у селі).

За законом дитина має право здобувати дошкільну освіту як у дитячому садку, так і в родині або з допомогою педагогів у сім‘ї. Тому, важливим є питання модернізації змісту дошкільної освіти, розробка методичних матеріалів, відповідної літератури для вихователів, сімейних педагогів та батьків.

Міністерство освіти і науки вважає пріоритетами у розвитку дошкільної освіти у 2007/2008 навчальному році:

1. Розвиток і вдосконалення мережі дошкільних закладів всіх типів і форм власності, особливо в сільській місцевості, шляхом будівництва нових, відновлення закритих та відомчих дитячих садків, реорганізація дитячих садків загального типу відповідно до потреб населення.

2. Введення в систему дошкільної освіти соціально-педагогічного патронату. Це дасть змогу охопити дошкільним вихованням дітей які за станом здоров‘я не можуть відвідувати дитячий садок.

3. Відкриття соціальних груп загального розвитку та створення умов для перебування з однолітками і здобуття дошкільної освіти і ранньої адаптації дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

4. Забезпечити безоплатне утримання у садках дітей із соціально незахищених сімей.

5. Підвищити рівень педагогічних працівників дошкільних закладів та поповнення галузі новими кваліфікованими кадрами.

6. Піднести престиж професії вихователя шляхом запровадження нових моральних та матеріальних стимулів.

На рівні експерименту міністерство освіти підтримує створення навчально-виховних комплексів “школа – дитячий садок”. В 2006 році 94,6 тисяч дітей відвідали 7,6 тисяч навчально-виховних груп у таких комплексах.


Середня освіта.
Окрема увага Міністерства освіти і науки приділена сільській школі, адже дедалі зростає потреба у багатоваріантному спектрі освітніх послуг на рівні кожної школи.

Сьогодні, сільській школі важко витримувати такий якісно новий рівень. Тому міністерство освіти України за участю громадськості розробило положення про створення “Освітніх округів”. Такі об‘єднання допоможуть забезпечити оптимальну якість і доступність освіти. При цьому йдеться не про укрупнення чи закриття, а про нову взаємодію між навчальними закладами. наприклад така співпраця допоможе зберегти, мало чисельну початкову сільську школу.

Освітні округи формуються за модульним принципом, до них входять дитячі садки, школи, музичні школи, різні клуби. Апробація пройшла у восьми областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській. За результатами експерименту, якій тривав 1,5 року, наказом міністерства освіти і науки затверджено положення про “Освітні округи”.

Пріоритети у розвитку загально середньої освіти у 2007/2008 навчальному році:

1. Реалізація Державної програми “Школа майбутнього”. Такі школи стануть майданчиками для апробації педагогічних інновацій. Тут будуть працювати не лише педагоги, а й вчені АПНУ та НАНУ. У перспективі в Україні буде створено біля тисячі таких шкіл.

2. Вперше участь України у міжнародному порівняльному дослідженні математичної і природничої освіти школярів 4-х та 8-х класів, за проектом TIMSS. Це най масштабніший проект у галузі освіти, з дослідження якості освіти у 67 країнах світу.

3. Впровадження системи профільного навчання у старшій школі. Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” вже через 4 роки старша школа має стати повністю профільною. На вирішення завдань нового навчання спрямовано “Комплексну програму забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін”. Цією програмою передбачається і проведення наукових досліджень і методичних розробок, налагодження виробництва і проведення експериментальної апробації нових і модернізованих засобів, їх поставки, технічного обслуговування та надання методичної допомоги щодо використання в навчальному процесі. Вже розпочалась апробація навчального обладнання для кабінетів фізики в 62 навчальних закладах країни.

4. Увага до здоров‘я дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів. Це і умови навчання, медичний догляд, гаряче харчування.

5. Контроль та недопущення необґрунтованої ліквідації шкіл. Особлива увага до створення у населених пунктах з напруженою демографічною ситуацією комплексів “школа–дитячий садок”, “школа – родина”. Оскільки відповідно до ст. 14 Закону України “Про освіту” питання розвитку мережі навчальних закладів належить до компетенції місцевих органів виконавчої влади.

6. Завершення у 2007 році комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, а в 2008 році – підключення до мережі Інтернет.

7. Завершення у найближчі 2 роки перехід до зовнішнього оцінювання.


Bookmark and Share