У Дніпропетровському Університеті відбулася прес-конференція Станіслава Ніколаєнко


В Дніпропетровському національному університеті відбулася Всеукраїнська нарада директорів бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, в якій взяли участь близько 300 керівників книгозбірень з усіх регіонів країни.

Система університетських бібліотек нараховує 362 бібліотеки, з них 232 - у державній і комунальній власності. На сьогодні більшість бібліотек комп’ютеризовані та мають комп’ютерні мережі. Щорічно зростає фонд електронних підручників (на 2006 рік - понад 145 тисяч примірників). Протягом двох років книжні фонди ВНЗ поповнилися за рахунок державного бюджету. Завдяки цьому вища школа отримали 149 підручників і посібників накладом 900 тисяч примірників на суму 18 млн. гривень. З природничо-математичного та інженерно-технічного напрямів видано 84 навчальні книги.

Міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко у своєму виступі наголосив, що університетські бібліотеки повинні перетворитися на сучасні потужні інформаційні центри, які мають стати активним учасником освітнього процесу. Оскільки введення кредитно-модульної системи навчання передбачає 50 відсотків навчального часу для самостійної роботи студентів.

Міністр поставив стратегічні завдання університетським бібліотекам:

комп’ютеризація бібліотек, створення локальних мереж, підключення до Інтернету, входження до загально університетської мережі – це відкриває широкі можливості для доступу та обміну інформацією з бібліотеками інших країн;

формування електронних каталогів друкованих видань, дисертацій, статей, публікацій, що зберігаються у фонді бібліотеки - це забезпечить оперативність надання інформації, збереження фондів, можливість участі в міжбібліотечному обміні, включення бібліотеки в систему дистанційного навчання, впровадження сучасних технологій і підвищення кваліфікації співробітників;

створення сайтів бібліотек, з допомогою яких користувачі зможуть замовити електронні копії документів із друкованого фонду, вивчити бюлетені нових надходжень, подивитися стрічку новин бібліотеки, довідатися про платні послуги, умови доступу до них;

розробка та впровадження програм з основ інформаційних знань, які допомагатимуть педагогам та студентам у пошуку інформації, аналітичних матеріалів для підвищення якості навчання.

С.Ніколаєнко поінформував, що у 2006 році розроблена та затверджена Державна програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки. З її допомогою Міністерство освіти і науки вирішуватиме питання інформатизації освітньої галузі. Зокрема, планується розбудова національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), до якої мають увійти потужна розгалужена мережа електронних бібліотек та віртуальні представництва ВНЗ.

"УРАН" стане основним джерелом доступу студентів, викладачів до науково-освітніх надбань світу, завдяки підключенню до науково-освітньої транс`європейської мережі GEANT.

Під час наради з доповідями виступили заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови науково-методичної бібліотечної комісії К. Левківський – "Бібліотека ВНЗ – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі"; ректор Дніпропетровського національного університету М.Поляков – "З досвіду впровадження новітніх інформаційних технологій в науковій бібліотеці ДМУ ім.О.Гончара"; заступник голови науково-методичної бібліотечної комісії, заступник директора наукової бібліотеки Київського національного університету ім..Т. Шевченко В. Нестеренко – "Стан та перспективи розвитку бібліотек вищих навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі"; директор наукової бібліотеки Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна І.Журавльова – "Доступність та відкритість інформації – стратегія розвитку бібліотек вищих навчальних закладів"; директор наукової бібліотеки Донецького національного університету Т.Тиханкова – "Бібліотеки вищих навчальних закладів Донецького регіону: стан і перспективи розвитку"; директор наукової бібліотеки Львівського національного університету ім.І.Франка Б.Якимович – "Бібліотеки вищих навчальних закладів на шляху формування науково-інформаційного простору України" та інші.Bookmark and Share