Президент України В.А. Ющенко призначив Гранти Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік


Повідомляємо, що дістав підтримку проект Голови Правління СОМ Терепищого Сергія «Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України» в числі інших надзвичайно актуальних проектів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 19/2007-рп

Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік

З метою реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах призначити на 2007 рік гранти Президента України для обдарованої молоді:
АНТІПОВУ Ігорю Олександровичу для реалізації проекту «Розробка експрес-діагностикумів з ідентифікації генетично модифікованих домішок у продукції для дитячого харчування» – 75 тис. гривень;
АТАМАНЕНКО Марії Михайлівні для реалізації проекту «Всі за одного» – 71 тис. гривень;
БАРАНЦОВІЙ Тетяні Вікторівні для реалізації проекту «Центр соціокультурної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями Луганського регіону» – 61 тис. гривень;
БЕГЕЙ Надії Іванівні для реалізації проекту «Створення Клубу творчих обдарувань для дітей з вадами розвитку в Снятинському районі Івано-Франківської області» – 32 тис. гривень;
БИКУ Михайлу Володимировичу для реалізації проекту «Електрохімічна теорія аномального розчинення металів при катодній поляризації» – 5 тис. гривень;
ВАВРИНЧУК Тетяні Андріївні для реалізації проекту «Мистецтво жити» – 23 тис. гривень;
ВИНОГРАДОВІЙ Олександрі Андріївні для реалізації проекту «Створення спеціалізованих студентських служб з профілактики ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі» – 33 тис. гривень;
ВЛАСЕНКО Ользі Миколаївні для реалізації проекту «Дослідження системи загальнолюдських цінностей у сучасних студентів вищих навчальних закладів: діагностика, формування, корекція» – 38 тис. гривень;
ВОРОНКОВІЙ Ользі Сергіївні для реалізації проекту «Взаємозв'язок резидентної мікрофлори та стану імунітету макроорганізму в умовах фізіологічно нормальної та обтяженої інфекційним процесом вагітності» – 50 тис. гривень;
ГИЖКО Наталії Валентинівні для реалізації проекту «Популяризація Вінницького регіону як осередку культури і мистецтва, його історичних і релігійних пам'яток, лікувально-оздоровчих можливостей та економічного потенціалу шляхом створення посібника «Перлини Вінниччини» – 64 тис. гривень;
ГОДУНЬКУ Роману Йосифовичу для реалізації проекту «Формування екологічної мережі як екологостабілізаційного чинника соціально-економічного розвитку західного регіону України» – 62 тис. гривень;
ГОРДІВСЬКІЙ Нелі Анатоліївні для реалізації проекту «Диканське підземелля: пам'яткоохоронні дослідження і розвиток туризму в регіоні» – 68 тис. гривень;
ГОРОВІЙ Олені Сергіївні для реалізації проекту «Організація реабілітаційної медико-психологічної допомоги дітям, що постраждали від травми і жорстокого поводження» – 61 тис. гривень;
ДАРІЄНКО Тетяні Михайлівні для реалізації проекту «Розробка науково-методичних засад захисту пам'яток культури від шкідливого впливу водоростей-біодеструкторів» – 30 тис. гривень;
ДЯКУНУ Роману Анатолійовичу для реалізації проекту «Пошукові дослідження щодо використання механоемісійних ефектів у вугільній речовині для розробки способів видобутку метану з некондиційних пластів, що забезпечують зниження залежності вітчизняних енергоспоживачів від імпортного природного газу» – 64 тис. гривень;
ЄМЕЦЬ Наталії Василівні для реалізації проекту «Соціально-правовий захист молоді: призовників, військовослужбовців строкової служби та осіб, звільнених у запас» – 75 тис. гривень;
ІЛЬЇНІЙ Галині Володимирівні для реалізації проекту «Духовно-естетичне формування особистості дітей-сиріт – вихованців шкіл-інтернатів» – 32 тис. гривень;
КАНТАРІЇ Зурабу Левановичу для реалізації проекту «Створення Центру стажування і волонтерства» – 8 тис. гривень;
КИЯК Наталії Зиновіївні для реалізації проекту «Літопис рідної землі» – 66 тис. гривень;
КІЯНЦІ Ірині Богданівні для реалізації проекту «Школа прав підлітка із сільської місцевості» – 15 тис. гривень;
КОВАЛЬЧУКУ Олександру Юрійовичу для реалізації проекту «Запровадження енергоресурсозберігаючих технологій виробництва монолітного пінобетону на основі відходів теплоенергетики» – 55 тис. гривень;
КОРОЛЕНКУ Володимиру Васильовичу для реалізації проекту «Визначення особливостей імунопатогенезу нейрофіброматозу в умовах застосування системної ензимотерапії» – 64 тис. гривень;
КОРШЕВНЮК Тетяні Валеріївні для реалізації проекту «Створення засобів навчання для оновленого предмета «Природознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах» – 40 тис. гривень;
КОСТЯК Наталії Миколаївні для реалізації проекту «Інноваційні підходи до шляхів та методів забезпечення захисту прав дітей» – 65 тис. гривень;
КРАВЧЕНКО Катерині Олександрівні для реалізації проекту «Вдосконалення ходових частин високошвидкісного рухомого складу» – 44 тис. гривень;
КРАСОВСЬКІЙ Ользі Володимирівні для реалізації проекту «Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування ранніх стадій створення та освоєння технологій» – 61 тис. гривень;
КРИВЦЮ Олександру Вікторовичу для реалізації проекту «Друга світова: останні респонденти» – 39 тис. гривень;
КУДРЯВЧЕНКУ Олександру Георгійовичу для реалізації проекту «Виставка авторських живописних робіт, об'єднаних темою «Герої та образи минулих часів у творчості українських поетів XX-XXI століть» – 22 тис. гривень;
ЛАВРИНЮКУ Петру Петровичу для реалізації проекту «Зменшення рівня безробіття молоді з функціональними обмеженнями та сприяння їх соціальній адаптації у Волинській області» – 59 тис. гривень;
МАРТИНЕНКО Ірині Володимирівні для реалізації проекту «Розробка стандартів надання послуг особам з розумовою відсталістю в Україні» – 18 тис. гривень;
МАРТИНІВУ Олександру Володимировичу для реалізації проекту «Комп'ютерно-орієнтована система незалежного зовнішнього тестування з фізики» – 28 тис. гривень;
МАХІНІЙ Світлані Олександрівні для реалізації проекту «МАЙДАН-чик» (модель побудови соціально-педагогічного майданчика для дітей та підлітків) – 62 тис. гривень;
МЕДВЕДЄВУ Михайлу Геннадійовичу для реалізації проекту «Розробка методики підготовки студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з програмування» – 23 тис. гривень;
МЕЛЬНИК Вікторії Миколаївні для реалізації проекту «Коливання і хвилі в імпедансних конструкціях приладів і систем інерціальної навігації та похибки пілотажно-навігаційного обладнання» – 21 тис. гривень;
МІЩУК Олені Володимирівні для реалізації проекту «Мультимаркерний підхід у моніторингу забруднення прісних водойм з використанням біохімічних показників двостулкових молюсків» – 8 тис. гривень;
НАГОРНОМУ Віктору Олеговичу для реалізації проекту «Розробка генно-інженерних надпродуцентів аргіназ людини з метою одержання препаратів для нового методу терапії раку» – 72 тис. гривень;
НЕТЯЖЕНКО Ноні Василівні для реалізації проекту «Вивчення реакції тромбоцитів як ініціаторів атеротромбозу у виникненні інфаркту міокарда» – 44 тис. гривень;
НИКОЛАЙЦЮ Володимиру Геннадійовичу для реалізації проекту «Розвиток молодіжного туризму на Тернопільщині: молодь на перспективу» – 75 тис. гривень;
НІТЕФОР Ірині Богданівні для реалізації проекту «Удосконалення діагностичних алгоритмів патологічних станів шийки матки» – 25 тис. гривень;
НОЖЕНКО Олені Сергіївні для реалізації проекту «Підвищення теплотехнічних показників роторних кондиціонерів нового покоління» – 39 тис. гривень;
ПАРШИНУ Олександру Володимировичу для реалізації проекту «Створення бюро розвитку та підтримки молодіжного підприємництва в Київській області» – 61 тис. гривень;
ПАЩЕНКУ Павлу Сергійовичу для реалізації проекту «Розробка методики прогнозування метановості гірничих виробок за геолого-геомеханічними критеріями для підвищення безпеки проведення гірничих робіт» – 54 тис. гривень;
ПЕЛИПЕНКО Наталії Володимирівні для реалізації проекту «Посібник для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з азів держави та права (під умовною назвою «Обереги»)» – 54 тис. гривень;
ПЕТЕРГЕРІ Юлії Сергіївні для реалізації проекту «Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків» – 63 тис. гривень;
САГАЙДАКУ Олексію Леонідовичу для реалізації проекту «Формування соціального центру підтримки молоді «Нове покоління» – 32 тис. гривень;
СТАРОВОЙТОВІЙ Світлані Олександрівні для реалізації проекту «Дизайн (конструювання) багатокомпонентного пробіотичного препарату на основі молочнокислих бактерій» – 40 тис. гривень;
СТОЙНЯК Ірині Володимирівні для реалізації проекту «Патріотичне виховання очима підлітка» – 52 тис. гривень;
СУШКУ Андрію Володимировичу для реалізації проекту «Молодь і українська культура: криза та перспектива» – 75 тис. гривень;
ТЕРЕПИЩОМУ Сергію Олександровичу для реалізації проекту «Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України» – 74 тис. гривень;
ТЕСЛЕНКУ Ігорю Анатолійовичу для реалізації проекту «Відродження забутих імен» – 75 тис. гривень;
ТОРБІ Олександру Володимировичу для реалізації проекту «Оптимізація хірургічного лікування ожиріння та дисліпідемій» – 20 тис. гривень;
УГРІМОВУ Сергію Вікторовичу для реалізації проекту «Енергозберігаюче оскління для об'єктів житлового та цивільного будівництва» – 70 тис. гривень;
ФІЛІПЦОВІЙ Ользі Володимирівні для реалізації проекту «Оцінка інтелектуального потенціалу молоді України засобами генетики» – 38 тис. гривень;
ХМАРІ Олексію Сергійовичу для реалізації проекту «Тато-школа – шлях до відповідального батьківства» – 52 тис. гривень;
ЦАРЬКОВУ Андрію Олександровичу для реалізації проекту «Створення стаціонару комплексних гідрометеорологічних досліджень для розробки заходів щодо відновлення природної екосистеми в «Долині нарцисів» Карпатського біосферного заповідника» – 44 тис. гривень;
ЧУПРИНІЙ Марині Вікторівні для реалізації проекту «Створення Донецького місцевого центру соціальної адаптації проблемної молоді» – 64 тис. гривень;
ШЕВЧУК Олені Андріївні для реалізації проекту «Детальна стратиграфія крейдового нафтогазоносного комплексу північно-західного шельфу Чорного моря» – 61 тис. гривень;
ШОСТАК Катерині Олександрівні, ЦИБІ Людмилі Олексіївні для реалізації проекту «Ідентифікація молекулярних маркерів пухлин головного мозку, яєчників, шийки матки та нирок» – 64 тис. гривень;
ЯЙКО Ользі Михайлівні для реалізації проекту «Перспективи, проблеми, шляхи впровадження гендерних перетворень в Україні (регіональний аспект)» – 46 тис. гривень;
ЯРОВІЙ Любові Анатоліївні, СОЛОВЙОВІЙ Жанні Володимирівні, КОВАЛЬЧУК Ірині Анатоліївні для реалізації проекту «І всеукраїнський конгрес молоді «Молодіжна політика в контексті євроінтеграційних процесів становлення місцевого самоврядування та регіонального розвитку» – 40 тис. гривень.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
30 січня 2007 року




































































Bookmark and Share