Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова отримає статус "національний"


Прийняття постанови сприятиме реалізації ідеї інтеграції військової та цивільної освіти та на якісно новому рівні забезпечить виконання завдань, визначених Законом України “Про вищу освіту”, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, Державною програмою розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 рр.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України передбачається утворення Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П.Корольова та факультету військової підготовки Національного авіаційного університету. При цьому Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова стає структурним підрозділом Національного авіаційного університету ІV рівня акредитації зі статусом “національного”, що сприятиме зростанню якості підготовки військових фахівців для Збройних Сил відповідно до сучасних вимог.

Курсанти, слухачі і студенти Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П.Корольова та курсанти і студенти факультету військової підготовки Національного авіаційного університету, які навчаються за замовленням Міністерства оборони України, до 30 серпня 2007 року будуть переведені до Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету та продовжать навчання за обраною спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним рівнем, а також за програмою офіцерів запасу.

Зазначена постанова Кабміну України дозволить вдосконалити систему підготовки, підвищення кваліфікації та мовної підготовки фахівців для Збройних Сил; оптимізувати мережу вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; зменшити видатки Державного бюджету на утримання системи військової освіти.

Враховуючи важливість соціальних та побутових проблем, пов’язаних з реорганізацією Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П.Корольова та факультету військової підготовки Національного авіаційного університету, Міністерство оборони України приділяє велику увагу їх розв’язанню. Глибоко та всебічно вивчаються кадрові питання із урахуванням досвіду служби у військах, наявності вчених звань, освіти і сімейного стану офіцерів. Окремо розглядаються проблеми житлового забезпечення військовослужбовців, які звільняються з військової служби та тих, хто мешкає на території інституту.Bookmark and Share