УАСС ВИСЛОВЛЮЄ НЕЗГОДУ ЩОДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ


На освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра у ВНЗ України студент отримує грунтовні знання гуманітарного блоку дисциплін, однак не може стати повноцінним фахівцем своєї галузі. Вивчення більшості професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для подальшої роботи за обраним фахом, викладається на рівні спеціаліста або магістра. Враховуючи факт того, що чинний перелік професій не відповідає існуючим напрямкам підготовки бакалавра, цей освітньо-кваліфікаційний рівень практично не визнається роботодавцем. Рівень спеціаліста в сучасних українських умовах фактично тотожний європейському бакалавру. Саме тому будь-який конкурс на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста неприйнятний.
Рішення Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка щодо річного відтермінування нових правил вступу – це консервація ситуації, однак не шлях вирішення проблеми.
З метою вирішення проблеми, УАСС звертається до Кабінету міністрів України з закликом терміново розробити та прийняти новий перелік професій, що відповідатиме переліку існуючих напрямків підготовки. Вважаємо за доцільне Міністерству освіти і науки України сприяти внесенню змін до навчальних програм з урахуванням можливості перенесення викладання частини дисциплін гуманітарного блоку на рівень загальної середньої освіти, а фахових дисциплін – з рівня спеціаліста на бакалавр, що сприятиме перетворенню освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в повноцінну вищу освіту.


Українська асоціація
студентського самоврядування
а/c – 369, Київ 03150, Україна
тел. / факс (+38 044) 5298901, адреса електронної пошти: uass@ua.fm, uasspres@yahoo.co.uk

Контактна особа: президент УАСС
Анатолій Ігнатович, (067)603-8003,
uass@ua.fm, uasspres@yahoo.co.ukBookmark and Share