Повноваження студентського самоврядування розширилися


Зокрема, зміни торкнулися статті 38 “Студентське самоврядування”, відповідно до якої створення у вищих навчальних закладах органів студентського самоврядування віднині покладатиметься на самих студентів.

Ці нововведення значно розширять повноваження органів студентського самоврядування. Ними передбачено 10-відсоткове представництво студентського колективу у вчених та педагогічних радах. Можливість участі студентів у виборах ректорів і керівників факультетів та завідуючих кафедрами. Для цього керівництву вищих навчальних закладів доручено створити відповідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування.

У всіх навчальних закладах органи самоврядування є виборними і формуються строком на один рік шляхом таємного голосування студентів. В їх роботі беруть участь лише ті особи, які навчаються в даному вузі.

Станіслав Ніколаєнко зазначив, що відтепер адміністрація вищого навчального закладу повинна узгоджувати з лідерами студентського самоврядування рішення про:

- виключення студента з вузу на підставах, непов’язаних з академічною заборгованістю;

- поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку, крім випадків, пов’язаних з невиконанням умов договору про надання гуртожитку (у разі укладення такого договору);

- правила поведінки студентів та правила проживання в гуртожитках;

- участь в програмах міжнародного обміну студентами та програмах стажування.

За словами Міністра, змінами до Закону “Про вищу освіту” також передбачено активне залучення студентів до роботи комісій з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Зокрема, з числа студентів створюватимуться експертні групи, котрі у складі акредитаційних комісій братимуть участь в акредитації вузу.

Також змінами до Закону передбачено з цього року входження представника студентства до складу Державної акредитаційної комісії.Bookmark and Share