СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ПОВИННІ СТАТИ ОСНОВОЮ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ


Для вирішення проблеми рівності прав усіх, хто бажає отримати вищу освіту, в незалежності від їх соціально-економічного становища, політичної приналежності, віку, здоров’я тощо, ESIB вимагає до 2009 року розробити систему критеріїв, які слід враховувати при оцінці доступності освіти, а кожного міністра з питань освіти прозвітуватися по цим показникам. Це дасть можливість визначити для усієї Європи напрямок реформ після 2010 року щодо можливості отримання якісної вищої освіти кожним.
Учасники конвенції також наголосили на необхідність подальшої роботи щодо вирішення проблеми мобільності студентів і навчально-наукового персоналу університетів, визнання попередньо здобутої освіти чи досвіду роботи, забезпечення якості освіти тощо.
13-та Європейська студентська конвенція відбувалася у м. Берлін (Німеччина), участь у ній взяли понад 100 представників студентства 40 країн Європейського континенту. Від України Берлінську декларацію підтримала Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС), яка на конвенції представляла українську молодь, що навчається.
13-та Європейська студентська конвенція стала підготовчим етапом до самміту міністрів з питань освіти країн-учасниць Болонського процесу, яка проходитиме у травні 2007 року у Лондоні. У травневому самміті передбачається участь міністра освіти та науки України Станіслава Ніколаєнка. Україна приєдналася до Болонського процесу у 2005 році.
Починаючи з 2000 року, Європейські студентські конвенції регулярно проводяться Об’єднанням національних студентських союзів Європи ESIB у країні, яка на даний момент головує в ЄС.Bookmark and Share