Інтернет-видання „Українська освіта” починає роботу!


Видання оновлюється двічі на місяць свіжою інформацією про державні та приватні ВНЗ України та закордону, освітні проекти, стипендії, конференції, тренінги та семінари для студентів та викладачів. В кожному випуску – інтерв’ю з представниками освіти, обговорення актуальних освітянських проблем і шляхи їх вирішення, журналістські розлідування, огляд тематичних статей інших видань.
Причиною появи проекту є недостатня обізнаність та незацікавленість людей в проблемах освіти, яка, насправді, є базою будь-якого розвиненого суспільства. Мета – поширення інформації про національну освіту, звернення уваги на важливі освітні питання, які майже не висвітлюються в ЗМІ, пробудження інтересу і виявлення зацікавлених у данній тематиці.
Проект „Українська освіта” заснований Всеукраїнським педагогічним товариством імені Григорія Ващенка разом із Асоціацією студентів Українського Вільного Університету в Мюнхені. Його створюють студенти – представники більшості ВНЗ України (див.список нижче). Всі учасники (редактори, кореспонденти та фотокореспонденти) займаються висвітленням важливих освітянських проблем України на волонтерських засадах.
Цільову аудиторію складають працівники освіти, студенти, абітурієнти, школярі старших класів, користувачі інтернету.
„Без освіченої нації немає державного розвитку. Хто ж має формувати освітню політику, як не сама молодь, що прагне жити у цивілізованій, демократичній і багатій країні? Ми народилися сьогодні – у день великих змін! Головне завдання, яке ставимо перед собою – розповідати про Освіту в Україні так, як це бачимо Ми. Разом побачимо, як це нам вдасться” – говорять редактори і кореспонденти проекту, впевнені у своїх силах.

PR-редактор видання
„Українська освіта”
Олена Савчук
80979520740
80442236062
sav_lena@yahoo.com
Список ВНЗ учасників проекту „Українська освіта”
Дніпропетровський національний університет
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Інститут економіки та бізнесу Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка
Інститут Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Кам'янець-Подільський державний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет права НАН України
Кіровоградський інститут комерції
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Кримський державний медичний університету ім. С.І. Георгієвського
Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
Львівська національна академія мистецтв
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Люблінський католицький університет ім. Івана Павла
Маріупольський державний гуманітарний університет
Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили
Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національна юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Національний університет „Києво-Могилянська Академія”
Національний університет „Львівська політехніка”
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя
Одеська національна юридична академія
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Поліграфічний технікум Української Академії друкарства
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Ужгородський комерційний технікум
Ужгородський національний університет
Український Католицький університет
Уманський державний педагогічний університет
Херсонський державний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченко
Bookmark and Share