Роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України стосовно виплат жінкам


По-перше, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому слід брати до уваги, чи жінка застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають, якщо вони не є застрахованими особами,

- жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, державної прикордонної служби, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

- жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу;

- жінки, зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором;

- непрацюючі жінки - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є заява матері, а також довідка встановленого зразка, яку мають надати: з лікувально-профілактичного закладу; з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається; з ліквідаційної комісії про те, що жінку звільнено з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; або з із центру зайнятості - що жінку зареєстровано як безробітну.

Допомога призначається, якщо за нею звернулися не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки.

По-друге, одноразова допомога при народженні дитини. Її надають одному з батьків дитини або усиновителю чи опікуну (застрахованому чи не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування). Виплати здійснюють органи праці та соціального захисту населення. Якщо батьки дитини не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, вони повинні звернутися за призначенням допомоги не пізніше шести місяців, що минули від дня народження дитини.

Розмір допомоги - 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини у сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами по 425 гривень щомісяця. Для призначення допомоги органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

Батьки дитини, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, для призначення допомоги додатково подають до органу праці та соціального захисту населення такі документи:

- копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);

- довідку з місця служби (навчання) заявника;

- довідку про склад сім'ї батьків (усиновителя, опікуна).

Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Усиновителі та опікуни надають також копію рішення суду про усиновлення чи копію рішення відповідних органів про встановлення опіки.

Виплата допомоги припиняється у разі: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; його відмови від виховання дитини; нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду.

По-третє, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Допомога надається особі, яка застрахована або не застрахована у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і яка фактично здійснює догляд за дитиною, - одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, бабі, діду або іншому родичу. Цю допомогу виплачують органи праці та соціального захисту населення. Застрахованій особі допомога виплачується щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи - з дня призначення допомоги), по день її закінчення, але не пізніше, ніж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно.

Для призначення допомоги до органу праці та соціального захисту населення застрахована особа надає: заяву і наказ про надання відпустки по догляду за дитиною.

Незастрахована особа надає такі документи:

- заяву;

- виписку з наказу за місцем служби про надання відпустки;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- довідку з місця проживання про те, що з нею проживає дитина;

- копію трудової книжки;

- довідку з місця навчання (для осіб, які навчаються).

Непрацюючі особи надають довідку про те, що вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, а у разі їх перебування на обліку в центрі зайнятості - довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю стосовно них не проводиться.

Особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Усиновителі та опікуни додають до зазначених вище документів копію рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки.

Розмір допомоги визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб.Bookmark and Share