Волинська Рада Церков підтримує запровадження в школах «Основ християнської етики»


На даний час медіа-простір України переповнений агресивною саморекламою таких релігійних організацій, а також пропагандою нігілістичного, споживацького стилю життя. Ми не можемо стояти осторонь і повинні допомогти суспільству повернутися до притаманної нашому народу релігійності та відродити моральні цінності.

З історії Церкви, зокрема і в нашій державі, ми пам’ятаємо, що Церква успішно займалася просвітницькою діяльністю, організовуючи школи, ліцеї, академії та інші навчальні заклади, в яких поряд із обов’язковою програмою вивчалося «Слово Боже» та прищеплювалося вихованцям навчальних закладів, створених Церквою, такі життєво важливі поняття як чесність, совість, милосердя, любов до Бога, Батьківщини та ближнього.

Тому віруючі батьки прагнуть надати своїм дітям не тільки освіту державного стандарту, але й піклуються про їхнє виховання у дусі високої моралі на фундаменті християнських цінностей. Тож, беручи до уваги суспільну значимість проблеми морального виховання молодого покоління, Волинська Рада Церков підтримує ініціативу щодо вивчення «Основ християнської етики» як навчальної дисципліни у навчальних закладах області. На нашу думку, це має бути спільною справою обласного управління освіти і науки та всіх конфесій, які входять до складу Волинської Ради Церков, для зміцнення моральних цінностей у підростаючого покоління, прищеплення толерантного і гуманного відношення до сповідників інших поглядів, пропаганди здорового способу життя, що сприятиме оздоровленню і духовному відродженню українського суспільства.

Волинська Рада Церков вважає за доцільне долучитися до процесу розробки та впровадження навчальної програми та підручників з предмету «Основи християнської етики» та готова делегувати своїх представників до складу відповідної робочої групи».

Bookmark and Share