Змінено порядок фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл


При цьому, за інформацією виконавчої дирекції Фонду, у кошторисах фізкультурно-спортивних товариств “Динамо”, “Колос”, “Спартак” та “Україна” в загальному обсязі фінансування ДЮСШ на 2007 рік кошти державного бюджету становлять 1,4%, кошти обласних бюджетів – 11%, місцевих бюджетів – 21,2%, інші надходження – 8,4%, а кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 58%. Утім, згідно з Порядком Фонду, не виключалося й практично повне утримання ДЮСШ – від оренди і утримання спортивних споруд, оплати відряджень до придбання спецавтотранспорту та оргтехніки.

Водночас, відповідно до статті 26 Закону України “Про позашкільну освіту” та Положення про позашкільний навчальний заклад, фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних – за рахунок коштів засновників (власників). Фінансування державних, комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України (у тому числі за рахунок коштів Фонду).

Зважаючи на викладене, а також на те, що бюджет Фонду на 2007 рік було прийнято з дефіцитом коштів у сумі майже 80 мільйонів гривень, Міністерство праці та соціальної політики запропонувало правлінню Фонду привести Порядок у відповідність до законодавства. Тобто спрямувати кошти, головним чином, на фінансування навчально-виховного процесу, а не на адміністративно-господарські видатки спортивних товариств та ДЮСШ.

Ця пропозиція знайшла розуміння і підтримку членів правління Фонду. На засіданні 15 березня цього року було внесено відповідні зміни до Порядку, а саме - виключено витрати на оплату відряджень (проїзд, включаючи перевезення багажу, проживання, добові), нагородження учасників навчально-тренувальних зборів і змагань, виготовлення друкованої продукції та інформаційно-методичних матеріалів, а також на витрати з придбання спецтранспорту, оргтехніки та пально-мастильних матеріалів. Внесені до Порядку зміни не можуть вплинути на діяльність ДЮСШ, оскільки суму коштів на їх часткове фінансування не зменшено, а порівняно з минулим роком збільшено на 9%.

Bookmark and Share