Міносвіти і науки повторно встановило численні порушення з боку керівництва Міжрегіональної академії управління персоналом


Міністерством освіти і науки України повторно встановлено численні порушення з боку керівництва Міжрегіональної академії управління персоналом (далі - МАУП). Зокрема, МАУП подав до міністерства на затвердження список голів державних екзаменаційних комісій (ДЕК) для проведення державної атестації випускників Міжрегіональної академії управління персоналом і присвоєння їм відповідного кваліфікаційного рівня у 2007 році.

Фахівцями міністерства виявлено недостовірну інформацію МАУП та чимало невідповідностей чинним нормативним документам. Зокрема:

1) державні екзамени заплановано проводити у відокремлених структурних підрозділах МАУП без наявності відповідних ліцензій на право здійснювати ними освітню діяльність за заявленими спеціальностями;

2) у відокремлених структурних підрозділах МАУП призначені голови ДЕК зі спеціальностей, для яких закінчився термін дії ліцензії;

3) в один і той же час, у різних структурних підрозділах визначено головою ДЕК одну і ту ж особу;

4) фахова освіта окремих голів ДЕК не відповідає профілю напряму чи спеціальності, за якими проводиться державна атестація та ін.

5) термін перебування однієї особи головою ДЕК складає від 2 до 6 місяців та ін.

Для уточнення інформації щодо списку голів ДЕК міністерство звернулось до керівників ВНЗ, установ, організацій щодо підтвердження надання згоди своїм працівникам на роботу за сумісництвом в якості голів ДЕК академії, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245. Отримані дані свідчать про випадки недостовірності інформації, яка зазначена у списках ДЕК Міжрегіональної академії управління персоналом. Окремі особи, які були вказані в якості голів ДЕК, взагалі не знали про той факт, що їх включено до представленого МАУП списку; по деяких кандидатурах не підтверджується місце роботи, що вказано у зазначеному списку тощо.

Наголошуємо, що неодноразово (листи МОН до МАУП від 14.03.07 №1/11-1083, від 16.04.07 №4.2. – 20/887, від 04.05.07 №4.2. – 20/1071, від 25.04.07 №4.2. – 20/985, від 10.05.07 №4.2. – 20/1106) міністерством встановлено недостовірну інформацію МАУП.

Твердження МАУП щодо зволікань у розгляді списку кандидатур голів Державних екзаменаційних комісій для проведення державної атестації випускників МАУП і присвоєння їм відповідного кваліфікаційного рівня у 2007 році безпідставне, оскільки міністерство на висловлені зауваження постійно отримує варіанти недостовірних списків голів ДЕК. Зауваження, що були висловлені міністерством не враховано.

Міністерство вважає, що тільки після врахування висловлених зауважень, та подання достовірної інформації можливо затвердження списку голів Державних екзаменаційних комісій для проведення державної атестації випускників МАУП.

Міністерство освіти і науки ніколи не ставило перед собою мету закриття приватних навчальних закладів і не мало упередженого ставлення до Міжрегіональної академії управління персоналом.

Міністерство завжди діє в межах чинного законодавства України і спрямовує свою діяльність на забезпечення прав громадян на якісну освіту, яка відповідає державним стандартам та приведення діяльності вищих навчальних закладів у відповідність до вимог чинного законодавства та недопущення порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг.Bookmark and Share