Відкритий лист щодо створення Молодіжної (студентської) ради при МЗС


Міністру закордонних справ України
Яцецюку А.П.

Щодо створення
Студентської (Молодіжної) ради при МЗС


Шановний Арсенію Петровичу !

Ліга політологів-міжнародників “ДИПКОРПУС” при Маріупольському державному гуманітарному університеті багато років працює над проблемою сприяння розвитку професійних навичок студентів спеціальності “Міжнародні відносини”.

Висококваліфіковані випускники спеціальності “Міжнародні відносини” вкрай потрібні нашій молодій державі, що лише робить перші кроки по утвердженню по-справжньому самостійної та активної зовнішньої політики. Одночасно, очевидним є вся складність процесу підготовки фахівців за цим напрямком, особливо у регіонах країни, де ресурсна база має іншу природу, ніж столична.

Нам відомо про велику кількість офіційних та неформальних організацій студентів-міжнародників, що були створені на базі державних та приватних ВНЗ з подібними завданнями. Постало також об’єднання молодих фахівців-міжнародників у формі Клубу молодих дипломатів України. Головною проблемою, що стоїть на заваді нашій роботі ми вважаємо відсутність єдиної координуючої ініціативи у діяльності різних ініціативних центрів.

Студенти багатьох інших спеціальностей об’єднані у всеукраїнські громадські структури, мають власні всеукраїнські предметні олімпіади, координують проведення тематичних наукових заходів, ін. Для студентів-міжнародників такої перспективи поки немає. Ми не нарікаємо на якусь дискримінацію, ми готові вирішувати проблеми власними силами. Водночас, вважаємо доцільним нагадати, скільки уваги приділяють профільні міністерства, наприклад, аграрним чи транспортним спеціальностям та ВНЗ. З боку МЗС такі потуги незрівнянно менші, хоча саме спеціальність “Міжнародні відносини” є новою для української освітньої системи, а, отже, потребує більшої підтримки.

Безсумнівно, що процес позитивних перетворень у розвитку теорії та практики навчання міжнародним відносинам в Україні значно прискорився, аби до пріорітетних завдань Студентської (молодіжної) ради при МЗС віднести створення дієвої всеукраїнської асоціації студентів-міжнародників з чіткими інформаційно-просвітницькими функціями та широким використанням віртуальних форм участі у діяльності ради (через мережу Інтернет, і т. п.).

В часи створення громадської колегії при МЗС, ми зверталися до Антона Бутейка, тоді – першого заступника Міністра закордонних справ з нашими ідеями щодо поширення діяльності колегії на регіони та залучення молоді, проте ініціатива не дістала підтримки і розвитку. Відповідно, не мала робота ради і широкого резонансу.

Закликаємо Вас не припуститися помилки, підтримуючи створення Студентської (молодіжної) ради у форматі “закритого елітного клубу” – мова іде про ідею утворення цього органу на базі Київського інститут міжнародних відносин. До того ж формат, за якого студенти продукуватимуть виключно певні рекомендації щодо ведення зовнішньої політики України не є продуктивним. Взірцем діяльності може слугувати Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки. Її учасники опікуються широким колом проблем студентства.
Функції Студентської (молодіжної) ради при МЗС також мають бути набагато ширшими. Вона повинна працювати над створенням ефективних освітніх програм, сприянням інформуванню населення про європейську та євроатлантичну інтеграцію, науковою роботою, іншими сферами життя студентів-міжнародників. Це піде на користь справі виховання нового покоління фахівців у сфері міжнародних відносин. Уявіть лише, яку базу підтримки мала ініціатива МЗС, наприклад, про інтерактивні заходи з нагоди 10-ої річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО за існування мережі осередків, де її б розповсюджували компетентні міжнародники!

Дійсно дієвою та справедливою формою роботи може бути лише розширена рада представників спеціальності “Міжнародні відносини” (студентів, випускників (а в окремих випадках і неспеціалістів) з усіх регіонів України.
Провівши моніторинг заяв та висловлювань з приводу ініціативи по створенню Студентської (молодіжної) ради при МЗС, ми можемо впевнено твердити про певне некоректне розуміння з боку посадовців МЗС нашого бачення кінцевого формату діяльності ради. Тому, з метою детального обговорення та презентації наших напрацювань ми вимушено маємо сміливість просити Вас, Арсенію Петровичу, про особистий прийом.


З повагою,
Уповноважений представник
Ліги “ДИПКОРПУС” у м.Києві Василь СВІТЛИЧНИЙ

Джерело : Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС"Bookmark and Share