Загалом, державне замовлення в цьому році збільшилось на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – 3,2%, на спеціалістів – 2,6%, на магістрів – 11,4%


З ініціативи Станіслава Ніколаєнка на засіданні Уряду була прийнята постанова “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році”.

Коментуючи постанову, Станіслав Ніколаєнко повідомив, що державне замовлення в 2007 році формувалось з урахуванням потреб галузей економіки та тенденцій ринку праці і погоджувалось на рівні регіонів.

“Загалом, – зазначив Міністр, – державне замовлення в цьому році збільшилось на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – 3,2%, на спеціалістів – 2,6%, на магістрів – 11,4% і було зменшене на молодших спеціалістів на 2,3%. Всього на перший курс буде прийнято майже 60% за рахунок державного бюджету. Ці показники вищі, ніж до 1991 року”.

Відбулись зміни в обсягах державного замовлення на деякі спеціальності.

Збільшено замовлення на спеціальності: інженерно-технічні, будівельні, комп’ютерні, науково-технічні.

Зменшено замовлення на 10% на спеціальності: економічні, правові, менеджмент, міжнародні відносини.

Державне замовлення розроблене з урахуванням необхідності подальшого збільшення освітнього потенціалу України, забезпечення умов для здобуття громадянами безоплатної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, збалансування потреб населення в освітянських послугах та сприятиме здійсненню єдиної державної політики у галузі освіти.

Порівняльна таблиця прийому студентів до вузів за державним замовленням додається.

Bookmark and Share