започатковано співпрацю між органами студентського самоврядування Росії–України і перша зустріч відбудеться у Харкові у вересні 2007 року


Візит до Москви

Станіслав Ніколаєнко розповів журналістам про результати роботи у Москві Підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії в рамках роботи комісії Ющенко–Путін. З російської сторони роботу Підкомітету очолював Міністр освіти і науки Російської Федерації Андрій Фурсенко.

У засіданні 9 профільних Підкомісій Підкомітету взяли участь представники 11 міністерств і відомств, як з української, так і російської сторони.

Учасники зустрічі розглянули питання і прийняли рішення щодо спільних дій в напрямку:

1. Поглиблення наукової та освітянської діяльності, зокрема рекомендовано звернути особливу увагу на реалізацію узгоджених заходів щодо подальшого розвитку прямих зв’язків між вищими навчальними закладами України та Росії, збільшенню квот обміну студентами й молодими вченими, започатковано співпрацю між органами студентського самоврядування Росії–України і перша зустріч відбудеться у Харкові у вересні 2007 року.

2. Співробітництво в галузі культурно-мовних потреб національних меншин, зокрема підтримка вивчення української мови і літератури в Росії та російської мови і літератури в Україні, зокрема прийнять рішення продовжити моніторинг ситуації щодо забезпечення культурно-мовних потреб українців у Росії та росіян в Україні. Міністр освіти і науки Росії Фурсенко А.О. акцентував увагу на необхідності розширення вивчення і викладання української мови і літератури у навчальних закладах Росії, відкриття кафедр української мови в університетах Росії і пообіцяв особисту підтримку цьому процесу.

3. Співробітництво в галузі міграції і захисту прав трудових мігрантів, нажаль має багато неузгоджених позицій. Особливу увагу Станіслав Ніколаєнко звернув на недостатній рівень співпраці міграційних служб обох сторін. І доручив керівнику секретаріату української частини підкомітету Омеляну Сухолиткому, провести робочу нараду і вирішити всі питання, які гальмують вирішення міграційних проблем з української сторони.

4. Підготовлено документи до підпису міжурядової Угоди про створення і надання статусу Міжнародних центрів астрономічних і медико-біологічних досліджень у Приельбруссі (Кабардино-Балкарія) та проекту міжурядової Угоди про захоронення жертв війни і політичних репресій на територіях Росії і України.Державне замовлення на 2007 рік

Міністр повідомив, що 13 червня 2007 року Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр – 145 тис., спеціаліст – 97 тис., магістр – 32 тис. В цілому по Україні державне замовлення на бакалавра у порівнянні з 2006 роком збільшене на 3,2 % , а з 2005 – на 4 %. На магістерську програму порівняно з 2006 державне замовлення зросло на 11,4%.

Ніколаєнко акцентував увагу на збільшенні місць державного замовлення до магістратури, що повною мірою гарантує продовження навчання за кошти держбюджету всіх випускників бакалаврату.

Міністр повідомив, що держзамовлення збільшено на підготовку фахівців на фізико-математичні науки, інформатику, машинобудування, енергетика, хімію, інженерні напрямки у легкій, харчовій промисловості, будівництво та архітектуру.

Зменшено державне замовлення на економіку та підприємництво, менеджмент та право.Заходи по боротьбі з корупцією

Станіслав Ніколаєнко запевнив що міністерство освіти і науки робитиме все щоб унеможливити будь які прояви правопорушення та хабарництва під час вступної кампанії.

“По-перше, в міністерстві щорічно під час екзаменаційної сесій, вступної кампанії працює консультаційна лінія.

По-друге, моїм розпорядженням від 22 березня 2007 року створено оперативний штаб з питань вступної кампанії, робота якого дозволяє оперативно реагувати на заяви, звернення громадян.

Третє - цьогорічні умови прийому значно розширюють права випускників та унеможливлюють суб’єктивний підхід у проведення вступних випробуваннях та оцінюванні знань абітурієнтів, а саме:

- чітко регламентовано перелік шкільних предметів з числа яких ВНЗ мають право встановлювати вступні випробування;

- результати тестування з української мови, математики, історії за бажанням випускника зараховуються всіма вузами, як результати вступних випробувань;

- документи можна подавати у кілька вузів, оскільки строки прийому, проведення вступних випробувань та зарахування до складу студентів зручно рознесено у часі;

- вступні екзамени виключно у письмовій формі, а співбесіди і творчі випробування обов’язково проводять два викладачі. Крім цього роботи абітурієнтів яких оцінили нижче середнього рівня, а також 5% інших робіт додатково перевірятимуться Головою предметної комісії”.Підсумки тестування

Міністр повідомив що вперше 26% випускників середніх шкіл отримали об’єктивні та неупереджені оцінки своїх знань (загальна кількість випускників 448 тис. тестування пройшли 116 тис.). Це дало їм можливість не складати державну підсумкову атестацію в школі і зарахувати оцінки з тестів як результати вступного іспиту до вузу.

Загалом велика частина дітей показала достатній рівень знань так з української мови 56,6% випускників учасників тестування отримали достатній і високій бал; з математики 35,5%, з історії 39,7%, з хімії 54%, з біології – 35,3%, з фізики - 43,5% випускників учасників тестування отримали достатній і високій бал.

Станіслав Ніколаєнко наголосив що незалежне оцінювання знань випускників започатковує систему моніторингу якості освітньої діяльності і унеможливлює корупційні дії на етапах закінчення школи та вступу до ВНЗ. Крім того розроблені методики і здобутий досвід дають можливість у 2008 році в Україні провести незалежне зовнішнє оцінювання знань учнів на етапі закінчення школи з 2-х предметів, а на етапі вступу до вузу майже з 7 предметів.Bookmark and Share