Міносвіти, МВС та Мінсім'ї зустрілись для вирішення проблеми впливу інформаційних технологій на психіку молоді


Виступаючи на колегії, Станіслав Ніколаєнко виділив одне з джерел поширення ідей насильства серед молоді як найбільш загрозливу тенденцію розвитку підліткової злочинності необмежений анонімний доступ дітей до мережі Інтернет, зокрема сайтів, чатів, які пропагують насильство, використання підлітками мобільних телефонів в навчальних закладах та поширення ідеології цинізму та нетерпимості, які провокують напруження в молодіжному середовищі.

Фахівці міністерства ознайомились з досвідом профілактичної роботи підліткової злочинності в 37 країнах. Виявилось, що тенденції використання інформаційних технологій та необмежений доступ до глобальної мережі інтернет є актуальною проблемою в кожній з досліджуваних держав.

Ніколаєнко вважає, що для вирішення цих проблем в Україні необхідно вивчити міжнародний досвід. Питання користування неповнолітніми дітьми мобільних телефонів в навчальних закладах має бути врегульована на законодавчому рівні. Наприклад, Міністерство освіти і релігій Греції у грудні 2006 року видало розпорядження щодо обмеження використання у навчальних приміщеннях мобільних телефонів.

Станіслав Ніколаєнко зазначив, що “обговорення проблем не є простим вивченням ситуації. Питання жорстокої, агресивної поведінки підлітків має кілька аспектів: методологічний, організаційний, соціально-психологічний. Тому зупинити поширення цих тенденцій можна тільки спільними зусиллями державних органів і недержавних організацій, фахівців в галузі педагогіки, психології, медицини, права, соціальної роботи і державного управління”.

На думку міністра, роль ЗМІ у вирішенні даної проблеми є надзвичайно важливою. “На жаль, журналісти не зовсім усвідомлюють масштаби впливу тої чи іншої інформації на суспільство. З одного боку, вони у своїх матеріалах засуджують дії підлітків, привертаючи увагу громадськості і держави, з іншого – сприяють поширенню культу жорстокості та насильства”, - зазначив Станіслав Ніколаєнко.

Міністр вважає, що однією з причин агресивної поведінки дітей та як наслідок - зростання правопорушень серед неповнолітніх є послаблення виховної функції сім’ї та недостатній контроль з боку батьків. Але школа теж не може залишатися поза виховним процесом і не впливати на формування особистості дитини. Відповідь на риторичне запитання, що може відволікти від впливу комп’ютера, реклами, високотехнологічних засобів комунікації на психіку і свідомість дитини, залишається як і 50 років тому – спорт.

“Одним із перших кроків на цьому шляху стало впровадження міністерством в школах фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу “Козацький гарт”. На сьогодні його активними учасниками стали понад 4 млн. школярів. У вересні цього року відбудуться фінальні змагання ІІ Всеукраїнського фестивалю “Нащадки козацької слави”, - повідомив Станіслав Ніколаєнко.

Підсумовуючи сказане, Міністр вніс ряд пропозицій, які, на його думку, допоможуть зупинити загрозливі тенденції у молодіжному середовищі та сприятимуть покращенню ситуації, зокрема:

1. Міністерству освіти і науки спільно з МВС, Мінсім’ї підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства у частині відповідальності батьків та ролі сім’ї у вихованні дітей.

2. Міністерству освіти і науки:

2.1. Створити у структурі регіональних управлінь освіти і науки відділи виховної роботи та позашкільної освіти.

2.2. Забезпечити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, в тому числі ДЮСШ; вжити заходів щодо охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи.

2.3. Доручити керівникам навчальних закладів:

2.3.1. Переглянути та доповнити “Правила внутрішнього розпорядку” з метою максимального дотримання безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

2.3.2. Активізувати діяльність педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

2.3.3. Забезпечити безпосередньо в навчальних закладах розвиток гурткової роботи шляхом максимального залучення педагогів та батьківської громадськості.

2.3.4. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів переглянути систему підготовки майбутніх вчителів для здійснення виховної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3. МВС посилити контроль за діяльністю інтернет-кафе, залів ігрових автоматів тощо.

4. Рекомендувати Академії педагогічних наук України активізувати наукові дослідження з метою вивчення проблем впливу телекомунікаційних технологій на поширення насильства (телебачення, інтернету, мобільного зв’язку), психічне здоров’я нації, передусім підлітків; пропаганди здорового способу життя.

5. Просити Державний комітет телебачення і радіомовлення України:

5.1. Розглянути питання та забезпечити дієвий контроль за трансляцією відеопродукції з метою захисту дитячої психіки від негативного впливу інформації з елементами агресії і насильства.

5.2. Вжити заходів для збільшення кількості ефірного часу для телевізійних просвітницьких, дитячих програм гуманістичного спрямування.

5.3. Привести у відповідність до вимог ст. 7, п. З, 4 Закону України “Про рекламу" та ст. 31 п. З, 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення" рекламу спиртних напоїв і тютюнових виробів.Bookmark and Share