30% студентів взагалі не знають про існування у своїх вузах органів студентського самоврядування


У заході, організованому парламентським Комітетом з питань науки і освіти, взяли участь народні депутати члени Комітету, представники виконавчої влади, органів студентського самоврядування вузів України, лідери молодіжних громадських організацій.

Голова Комітету Катерина Самойлик у вступному слові наголосила на необхідності розглянути питання щодо надання студентському самоврядуванні ширших прав, що відповідатиме утвердженню демократичних цінностей в суспільстві.
Голова Комітету зазначила, що чинний закон "Про вищу освіту" вузько регламентує права студентського самоврядування, не надає студентам права активно брати участь в управлінні вищими навчальними закладами, впливати на здобуття ними якісної освіти.
К.Самойлик повідомила учасників "круглого столу" про те, що до очолюваного нею Комітету надійшло чимало листів і звернень від студентських самоврядних організацій, які звертаються з проханням внести зміни до чинного законодавства або прийняти окремий закон про студентське самоврядування.
Голова Комітету також навела дані соціологічних опитувань, які свідчать про те, що участь студента у процесі управління вузом, у якому він навчається, є здебільшого пасивною. За її словами, 30% студентів взагалі не знають про існування у своїх вузах органів студентського самоврядування. "У більшості вузів органи студентського самоврядування існують на папері, вони є несамостійними у своїх діях, часто керованими ректоратами".
Більшість проблем, які має студентське самоврядування, К.Самойлик пояснила недосконалістю законодавчої бази. За її словами, у Верховній Раді зареєстровано чотири законопроекти про внесення змін до законодавства щодо розширення прав студентського самоврядування і один окремий закон про студентське самоврядування, автором якого є вона.
Голова Комітету висловилася на підтримку законодавчого розширення прав студентського самоврядування, адже у чинному законодавстві не прописана компетенція органів студентського самоврядування, відсутнє їхнє фінансування.
Директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш підтримав демократизацію вищої освіти за широкої участі органів студентського самоврядування. Законодавче врегулювання цієї проблеми. за його словами, дозволить студентам активніше впливати на процеси, які відбуваються у системі вищої освіти, на її якість. Він поінформував про реалізацію проекту входження студентів в органи управління вузами, який має на меті залучити студентів до безпосередньої участі в управління навчальним процесом, навчальним закладом.
Я.Болюбаш нагадав про здобутки студентського самоврядування ще не таких давніх часів, коли студенти самі вирішували більшість питань навчання і життя. "Студентське самоврядування у нас було. Його потрібно відновлювати і розвивати", - наголосив представник міністерства.
Інші учасники "круглого столу" також висловилися на підтримку законодавчого врегулювання питання надання органам студентського самоврядування більш широких прав. У виступах вони підтримували пропозицію щодо прийняття окремого закону про студентське самоврядування, який дозволив би студентам впливати на процес здобуття ними якісної вищої освіти.
За підсумками обговорення учасники "круглого столу" ухвалили резолюцію, в якій виходячи з розуміння необхідності гарантування з боку держави прав студентського самоврядування на рівні законів для поступового розвитку України, демократизації вищої освіти, створення середовища, сприятливого для захисту студентських прав та інтересів, можливостей усебічного розвитку студентів;
відсутності достатньої законодавчої визначеності компетенції студентського самоврядування, необхідності закріплення чітких повноважень, інституціоналізації діяльності органів студентського самоврядування (можливість юридичної реєстрації, забезпечення ресурсною базою), рекомендують Верховній Раді України прийняти в основному зміни до законодавства щодо студентського самоврядування, запропоновані Робочою групою з вироблення узгоджених пропозицій стосовно законодавчого врегулювання студентського самоврядування в Україні.Bookmark and Share