Високодостойний пане Президенте !


Разом з тим, впродовж останніх років українські залізниці, які знаходяться в управління Держаної адміністрації залізничного транспорту “Укрзалізниця”, протягом двох літніх місяців (липня та серпня) фактично не надають студентам пільги на проїзд, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 р. № 541 “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України”, що протиправно звужує надані Законом студентам соціальні гарантії.

Це грубо порушує передбачені ст. ст. 33, 48 та 49 Конституції права громадян України - студентів на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я і свободу пересування. Крім того, оскільки останнім часом у вищих навальних закладах країни знову набуло поширення проведення у літні місяці обов’язкової для студентів “практики”, ненадання у цей час передбачених Законом пільг на проїзд зачіпає, також, і право на освіту, передбачене ст. 53 Конституції.

Зважаючи на це, 18 червня 2007 цього року ВМГО “Українська асоціація студентського самоврядування” направила прем’єр-міністру України В.Ф.Януковичу лист, в якому вкотре була поставлена вимога негайно відновити права студентів на пільговий проїзд залізницею влітку. Однак, на теперішній момент даний лист, як і чисельні звернення студентів різних регіонів на його підтримку, залишені Кабінетом Міністрів без реагування.

Шановний пане Президенте! Видавши у 1999 році протизаконну постанову № 541 та відмовляючись внести до неї зараз необхідні для відновлення законних прав студентів зміни, Уряд України брутально порушує частину другу ст. 19 чинної Конституції, відповідно до якої органи державної влади та їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Зважаючи на це, від імені понад 200-тисячної студентської громади міста Києва просимо Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, вжити для захисту наших прав передбачених Вашими конституційними повноваженнями заходів, а саме:

- відповідно до пункту 15 частини першої ст. 106 Конституції України зупиняє дію постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 р. № 541 “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України”, яка такої, що суперечить ст. 19 Конституції;

- на основі частини третьої ст. 106 Конституції дати Кабінету Міністрів розпорядження встановити порядок надання зазначених пільг, що відповідатиме Закону України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”.

З повагою та сподіванням на Вашу підтримку,
Студентська рада Києва
Bookmark and Share