Міносвіти роз'яснює щодо вступної кампанії-2007


до національних* (Назва вузу)
до 8 липня (прийом документів)
з 9 липня (вступні випробування)
не пізніше 1 серпня (зарахування)

до ІІІ-ІV р.а. (Назва вузу)
до 15 липня (прийом документів)
з 16 липня (вступні випробування)
не пізніше 5 серпня (зарахування)

до І-ІІ р.а. (Назва вузу)
до 22 липня (прийом документів)
з 23 липня (вступні випробування)
не пізніше 10 серпня (зарахування)

*Вищим навчальним закладам, що мають статус національних, у разі необхідності, дозволено подовжити на тиждень прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування.Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста і магістра проводиться до 5 серпня.

2. Встановлено нову норму прийому документів: розпочинається не раніше, ніж за 30 днів до початку вступних випробувань(з 8, 15, 22 червня).

3. Більш чітко визначено строки прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, дистанційне). Прийом документів здійснюється один раз на рік. Додатковий прийом документів, проведення вступних випробувань і зарахування дозволяється лише за напрямами (спеціальностями), які передбачають сезонний характер роботи.

З метою адаптації приймальних комісій до повного переходу до прийому на навчання за результатами незалежного оцінювання знань, конкретизовано перелік шкільних предметів, які можуть виноситися вищими навчальними закладами на вступні випробування. Це предмети, які обов'язково вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від профілю навчання і відповідають загальноосвітнім програмам, а саме: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземні мови, математика, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, хімія, основи правознавства, основи економіки, фізична культура, трудове навчання.

4. У зв'язку з труднощами у комплектуванні контингенту студентів на певні напрями підготовки (спеціальності) вищим навчальним закладам дозволено збільшити обсяги застосування особливих умов прийому та участі у конкурсі для осіб, які досягли успіхів під час попереднього навчання.

5. Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. У вищих навчальних закладах, у яких здійснюється підготовка за галузями знань природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт, - до 60% загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань.

6. При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра унеможливлено розподіл бакалаврів на “своїх” і “чужих”. За новими Умовами прийому особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в цьому або іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахових вступних випробувань.

Вищим навчальним закладам дозволено надавати перевагу студентам, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі тощо під час здобуття ОКР бакалавра.

Перелік фахових вступних випробувань та інших показників для загального рейтингу вступника визначається приймальною комісією. У правилах прийому до вищого навчального закладу, незалежно від конкурсу при вступі на певну спеціальність, можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда або інше) для осіб, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів отримали диплом з відзнакою.

7. Як і в попередні роки, цього року апеляційні комісії формуються з числа кращих учителів, які не є екзаменаторами у даному навчальному закладі. Апеляція подається абітурієнтами в день оголошення оцінки. Абітурієнт і його батьки під час засідання апеляційної комісії мають право ознайомитися з перевіреною екзаменаційною роботою.
Bookmark and Share