Євроінтеграція очима студента


У квітні 2005 р. проблемна лабораторія СумДУ «Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» провела пілотне соціологічне опитування студентської громади з проблем євроінтеграції. Вибірково були опитані студенти 1-4 курсів, загальна кількість опитаних - 400 чоловік.

Дослідження було спрямовано на вивчення проблеми через такі індикатори:
- ступень орієнтованості студентів на підтримку курсу команди Віктора Ющенко на євроінтеграцію;
- очікування конструктивних змін від євроінтеграції на загальнодержавному, регіональному та університетському рівнях;
- вивчення факторів, що можуть сприяти популяризації євроінтеграційного курсу.

Дослідження не може претендувати на абсолютність висновків, але воно відображає стан громадської думки і певні проблеми в розумінні процесу. Слід зауважити, що це перше дослідження, проведене цією командою.

Ось деякі результати:
«З якими пріоритетами зовнішньої політики України Ви пов’язуєте її успіх як держави?» було дано такі відповіді: євроінтеграція - 16% ; євроінтеграція в партнерстві зі США -13% ; пріоритет євроінтеграції в партнерстві із США при паралельних стратегічних партнерських стосунках з Росією та країнами СНД - 36% ; пріоритет стратегічного партнерства з Росією, країнами СНД при збереженні курсу на євро інтеграцію та партнерство із США - 21% ; не можу визначитись – 5% ; висловили інше бачення – 1%.

Цікавим є те, що в цілому пріоритетність євроінтеграції підтримує 65% опитаних, та більше половини з них вважають, що цей курс потрібно доповнювати партнерством з Росією та країнами СНД. При цьому абсолютна більшість прихильників євроінтеграції, 49% опитаних, пов’язують цю стратегію з партнерством із США, фактично мають трансатлантичную орієнтацію.

Та слід враховувати, що 21% опитаних вбачає пріоритетом партнерство з Росією та країнами СНД при наявності курсу на євроінтеграцію. А в цілому важливість російського фактору зовнішньої політики України виділяють 57% опитаних. Лише 5% не визначились з цим питанням.

На запитання «Чи вважаєте Ви, що вступ до НАТО є обов’язковим елементом Євроінтеграції?» були надані такі відповіді: так - 21%, ні – 48%, не знаю – 18%. Якщо порівняти це з попередніми даними, то можна зробити висновок. Кількість тих, хто підтримує в любій формі євроінтеграцію в якості головного пріоритету розвитку України в 3 рази більше тих, хто пов’язує її із вступом до НАТО. А 15% опитаних взагалі не дали відповіді.

Попередні запитання цікаво порівняти і з такою позицією: «Чи достатньо Ви знаєте про систему Євроради, НАТО (кількість членів, структуру, програми, особливо молодіжні, конструктивні зміни, що відбулись у тих нових членів, які раніше були соціалістичними країнами чи входили до СРСР)?» Було надано такі відповіді: так – 12%, ні – 63%, не можу визначитись – 7%
Нагадаємо, що майже 86 % опитаних в цілому чітко висловили своє відношення до євроінтеграційних процесів, але при цьому лише кожний восьмий володіє достатньою інформацією про сучасну Єврораду та процеси євро інтеграції. Та позитивним є бажання розширити свої уявлення. На запитання «А чи хотіли б ви знати більше про Єврораду? Особливо про програми для молоді для держав- партнерів, типу України?» ми отримали таку інформацію: так – 77%, ні – 3%, не можу визначитись – 13%. Взагалі не дали ніякої відповіді – 13%.

Виявилась і ще одна закономірність. Ось деякі з показників, яким надали перевагу: демократизацію суспільства, захист прав і свобод людини та дитини – 57%, розбудова сучасної високотехнологічної та високоприбуткової економіки – 48%, публічність влади, її відповідальність за свої дії – 37%, введення європейських стандартів якості життя населення та його соціальної захищеності – 34%, можливість реально вивчати та використовувати досвід європейських країн – 32%, розширення можливостей стажувань та навчання в державах Євро ради – 32%, ліквідація тіньової та кланової економіки – 28%, новий імпульс для розвитку регіонів – 21%. Але при цьому ось відповіді за такими важливими позиціями: партійна конкуренція є змаганням практичних моделей розвитку держави, регіону, міста (реалізуються за термін перебування у владі) – 9%, формування громад, третього сектору (громадських ініціатив) – 8%.

Слід зауважити, що реальна кількість очікувань від курсу на євро інтеграцію на рівні сумського регіону значно нижче, ніж від загальнодержавних очікувань. Лише у 15% опитаних підтвердило, що вони чітко це знають.

Очікування від реалізації цього курсу для розвитку СумДУ більш чіткі, їх бачить 34% опитаних. При цьому 55% від їх загальної кількості, що сприяти процесу євроінтеграції міг би відповідний університетський центр, вони підтримали ідею створення центру з євроінтеграції, лише 5% - проти такого центру, інші не визначились. 30% всіх опитаних висловили свою готовність залучитись до роботи такого центру.

Позиції в роботі центру, які отримали найвищу підтримку: налагодження партнерства з європейськими та американськими університетами, реалізація спільних проектів – 57%, вивчення досвіду механізмів та стратегій працевлаштування студентів – 36%, вивчення досвіду Болонської системи та визначення студентами пріоритетів навчання – 25%, участь в розробці та реалізації грантових проектів – 25%, інформування про Євро раду та НАТО – 24%.


Автори: Жук М. В., Красуля О., Пивоварова М., Синашенко О., Кравченко В., Хабовская К., Жмурко С., Калініченко О., Курочкіна Є.

Bookmark and Share