Міністерство: 3,5 тисячі (98 %) випускників медичних вузів скеровано на вакантні місця у заклади охорони здоров’я


Одним з найважчих питань, над вирішенням якого працює МОЗ, є забезпечення молодими фахівцями лікувально-профілактичних закладів у регіонах, насамперед, дільничними терапевтами, педіатрами, фтизіатрами та сімейними лікарями у сільській місцевості.

У 2007 р. скеровано на вакантні місця у заклади охорони здоров’я понад 3,5 тисячі (98 %) випускників медичних вузів, що навчалися за державним замовленням. Половину цьогорічних випускників-лікарів забезпечено роботою у сільській місцевості. На посади лікарів загальної практики-сімейних лікарів скеровано 438 випускників. На посади лікарів-фтизіатрів направлено 70 випускників, лікарів-паталогоанатомів – 24, лікарів-лаборантів – 66 випускників. З 1 серпня вони приступили до освоєння спеціалізації під наглядом досвідчених фахівців - інтернатури, після закінчення якої отримають кваліфікацію лікаря. Теоретичне навчання лікарі-інтерни здійснюватимуть на кафедрах вузів, а практичне стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я за місцем працевлаштування.

Протягом тривалого часу в системі охорони здоров’я основна кількість фахівців зосереджувалась у великих містах і престижних медичних спеціальностях. Це одна з причин того, що сьогодні дефіцит лікарських кадрів відчувається у фтизіатричній, патологоанатомічній, рентгенологічній, лабораторній та санітарно-епідеміологічній службах. Збільшується також кількість осіб пенсійного віку, як серед лікарів, так і серед молодших спеціалістів з медичною освітою. Найвищі показники забезпеченості лікарями, звичайно, у peгioнах, де є медичні вузи, найнижчі - у Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Kipовоградськiй, Сумській, Чернiгiвськiй та Черкаській областях.

МОЗ розроблено проекти документів, де передбачено збільшення у 2008 році прийому студентів до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів за державним замовленням. У закладах охорони здоров’я МОЗ встановлює комп’ютерну програму “Кадри”, на базі якої сформовано реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи.

Процес навчання медиків у розвинутих країнах світу триває протягом усього професійного життя. В Україні, відповідно до засад Болонської декларації, здійснено системні заходи щодо підготовки лікарів за європейськими стандартами. Запроваджено концепцію додипломної та післядипломної медичної освіти. Програми підготовки лікарів скореговано з акцентом на освоєння практичних навичок під керівництвом досвідчених спеціалістів.

Відповідно до кадрових потреб галузі та директиви Європарламенту, збільшено (до 32), перелік спеціальностей в інтернатурі, які найбільш необхідні лікувально-профілактичним закладам. Продовжено до 2-3 років терміни підготовки лікарів в інтернатурі з терапевтичних та хірургічних спеціальностей.

Важливим кроком у реформуванні післядипломної медичної освіти є запровадження системи безперервного професійного розвитку лікаря. Планується впровадження резидентури - очної форми післядипломної підготовки лікарів на клінічних базах кафедр з отриманням сертифікату лікаря-спеціаліста.

Система післядипломної освіти передбачає самопідготовку і навчання без відриву від практики. МОЗ працює над створенням рівних можливостей отримання медичної освіти, незалежно від місця проживання, стану здоров’я та соціального статусу. На базі міжрайонних навчально-практичних центрів буде здійснюватись безперервне навчання лікарів без відриву від роботи на дільниці. Вводяться нові форми навчання, зокрема дистанційна освіта. Створено Центри дистанційної освіти при Національній медичній академії післядипломної освіти iм. Л. Шупика та Національному фармацевтичному університеті.

Про престижність української вищої медичної освіти свідчить те, що у медичних і фармацевтичному вузах навчаються студенти з 98 країн світу (більше третини іноземних студентів, які вчаться в Україні).Довідково: 2007 року надання медичної допомоги у лікувально-профілактичних установах системи МОЗ забезпечує близько 197 тисяч лікарів та близько 438 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою, які обіймають відповідно 241 тисячу лікарських посад та 449 тисяч посад молодших спеціалістів з медичною освітою. Забезпеченість лікарями по Україні становить 41,7 на 10 тис. населення, поряд з цим, забезпеченість лікарями, які безпосередньо надають медичну допомогу населенню – 26,5 на 10 тис. населення.

У підготовці медичних кадрів в Україні беруть участь 1788 докторів наук та професорів, 6630 кандидатів наук та доцентів, питома вага яких в загальній кількості викладачів становить відповідно 15,7% та 58,3%.

План прийому фахівців до вищих медичних і фармацевтичного навчальних закладів МОЗ України в 2007 році становить 4412 осіб, що на 75 осіб більше порівняно з минулим роком.Bookmark and Share